Dit betekent de lockdown voor de zorgsector

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, Thuiszorg | Jeugdwet, Wmo, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 15 december 2020

Maandag 14 december jl. heeft de minister-president aangegeven dat Nederland in lockdown gaat. Uitgezonderd van de lockdown zijn de contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van enkele zorgwetten (Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet).

Dagbesteding

De dagbesteding valt onder de uitzonderingen en dit betekent dat dagbesteding met daarbij het benodigde vervoer gewoon door kan blijven gaan. Hieronder vallen ook de zorgboerderijen. Natuurlijk met in achtneming van de richtlijnen van RIVM (1,5 meter) en andere opgestelde richtlijnen. 

Ambulante zorg

Begeleiders die werken met cliënten met bijv. een verstandelijke beperking of ernstige ggz of gedragsproblematiek.

Logeeropvang

Medewerkers logeermogelijkheden voor respijtzorg en medewerkers in de logeeropvang jeugd mogen ook hun werkzaamheden blijven verrichten met inachtneming van richtlijnen van RIVM (1,5 meter) en andere opgestelde richtlijnen.

Thuiszorg

Huishoudelijke hulpen bij mensen met dementie, verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) en verpleegkundigen vallen onder de uitzonderingen en mogen de werkzaamheden bij de cliënten thuis blijven verrichten.

Woonlocaties

De medewerkers werkzaam op woonlocaties vanuit Wlz of Beschermd Wonen kunnen tijdens deze lockdown de bewoners de zorg blijven bieden. Ook de Specialist ouderenzorg en Arts verstandelijk gehandicapten of andere behandelaren (zie overzicht) kunnen hun taken uitoefenen.

Regels voor uitgezonderde contactberoepen

Het werk wordt zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand georganiseerd. Ook wordt er gewerkt op afspraak (indien relevant). Hierbij bespreken ondernemer of medewerker en de klant in een checkgesprek of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers. En voor de gezondheid van andere klanten.

Hier vindt u het overzicht van alle contactberoepen die uitgezonderd zijn van de lockdown.

Basisregels blijven gehandhaafd

De basisregels veranderen niet. “We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven”.

Cruciale beroepen

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. 

Overzicht cruciale beroepen

Routekaart coronamaatregelen

De reeds opgestelde routekaart die per risiconiveau aangeeft welke maatregelen per regio van kracht zijn, blijft ook nog van toepassing. Hij zal nog geactualiseerd worden op de maatregelen die op 14 december jl. zijn aangekondigd.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.