Digitale zorg – elektronisch toegangsbeheer

Geplaatst op: 1 september 2022

Elektronisch toegangsbeheer

Wat is elektronisch toegangsbeheer?

Elektronisch toegangsbeheer is het openen van een deur door middel van een app, tag of pasje. Zo kan de bewoner, de zorgverlener, de mantelzorg, andere hulpverleners, buren of vrienden, die toestemming hebben gekregen, binnenkomen wanneer dit nodig is.

Functies elektronisch toegangsbeheer

Het elektronisch toegangsbeheer kan op verschillende manieren worden toegepast:

  • Met een elektromagnetisch slot om de deur te openen of te sluiten (slimme deursloten).
  • Met een elektronisch sleutelkluisje (cijferslot of moedersleutel) aan de buitenzijde van de woning waarin de sleutel van de deur zit.

De bevoegdheden kunnen instellen wie er per deur toegang heeft en voor welke dagen of periode.

Doelgroep

  • Cliënten met thuiszorg, die niet of moeilijk zelf de voordeur kunnen openmaken voor geplande zorg. 
  • Cliënten met personenalarmering in de thuissituatie kunnen ook een vorm van elektronisch toegangsbeheer hebben. Dan kan de zorgverlener in geval van nood zelf binnenkomen.
  • Voor intramurale zorg, om te voorkomen dat cliënten een andere kamer binnengaan.

Waardebepaling

De waardebepaling is grotendeels gebaseerd op een verkenning en de verwachte effecten. Het referentiealternatief was het mechanische toegangsbeheer, omdat dit in de thuiszorg op grote schaal gebruikt wordt voor dezelfde doelen. Er is vervolgonderzoek nodig om de harde en zachte kosten en baten aan te scherpen. Voor de toepassing intramuraal is geen (waardebepalend) onderzoek bekend.

Bekijk hier de harde en zachte kosten en baten

Financiering

Klik hier voor aanvullende handreikingen

Bron: Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.