Doorbetalen niet-geleverde zorg en coronasteunpakket stopt

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 3 maart 2022

coronasteunpakket-stoptCoronasteunpakket stopt

Doorbetalen van niet-geleverde zorg niet meer mogelijk in 2022

De motie van Den Haan die pleitte voor een onderzoek naar de verlenging van de pgb-regeling doorbetalen niet-geleverde zorg is op 22 februari 2022 verworpen. De coalitiepartijen stemden tegen. Ondanks onze inspanningen is het doorbetalen van niet-geleverde zorg vanwege corona in 2022 dus helaas niet meer mogelijk. 

Vragen over declaratie

Coronasteunpakket stopt

In het perspectief van de corona-ontwikkelingen gaat Nederland open en kunnen ondernemers weer aan de slag. Daarom stopt het kabinet per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Betalingsregeling voor schulden

Ondanks de steunpakketten zijn er ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd. Het kabinet ondersteunt hen met een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit betekent dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnvisie steun

De wetenschap dat corona niet zomaar verdwijnt én dat generieke steunmaatregelen op de lange termijn niet houdbaar zijn, betekent ook dat Nederland in het kader van corona in een open samenleving weer terug gaat naar reguliere economische verhoudingen. In maart komt het kabinet daarom met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.