Corona vertraagt implementatie Wet zorg en dwang

Wzd

Geplaatst op: 4 maart 2021

Dit is een conclusie van onderzoek dat KPMG in opdracht van het ministerie van VWS in 2020 heeft uitgevoerd. Corona heeft bij veel zorginstellingen prioriteit, waardoor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) achterloopt. Bovendien speelt een tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel een rol, concludeert adviesbureau KPMG in het onderzoek.

KPMG stelt dat de Wet zorg en dwang ‘nog niet overal in de volle breedte is geïmplementeerd’. Corona en het tekort aan personeel liggen daarbij in het verlengde van elkaar. Er is sowieso al personeelskrapte, maar mede door covid-19 ‘ligt de prioriteit nog onvoldoende bij de implementatie en het vergroten van kennis, maar ook ruimte en tijd om praktijkervaring op te doen.’ In december concludeerde ook de IGJ dat de invoering van de wet traag gaat.

Rol BVKZ

BVKZ volgt de implementatie van de wet op de voet door deelname aan de stuurgroep en werkgroep Wzd. We geven gevraagd en ongevraagd advies en geven signalen door vanuit de leden die betrekking hebben op de implementatie van de wet met name voor de kleinschalige aanbieders. Het betreft vooral de toepassing van het stappenplan, de bekostiging van externe deskundigen en Wzd-functionaris, het vinden van gespecialiseerde Wzd-functionarissen en externen, het bekostigen van (de organisatie van) zorg en dat het met name voor pgb-houders moeilijk is om toezicht te organiseren.

We werken onder andere aan een handreiking Wzd voor de kleinschalige aanbieders, Wzd beleidsplan ambulante zorg en werken samen met andere branches voor het aankaarten en oplossen van knelpunten.  Regelmatig zullen wij in dit kader een beroep doen op uw ervaring en ideeën.

BVKZ heeft bij het ministerie aangegeven dat ondanks de tijd en capaciteit die covid-19 vraagt, zorgprofessionals en zorgaanbieders veel gedaan hebben om de wet zo goed en zo snel mogelijk te omarmen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.