Corona update – o.a. boostervaccin, vaccinatiegraad, stoppen gebruik AstraZeneca en compensatie 2022

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 27 oktober 2021

Boostervaccinatie

De minister van VWS meldt in de kamerbrief dat hij de gezondheidsraad vraagt om begin november te komen met een advies over de beste aanpak en volgorde rond de booster. Ondertussen monitort het RIVM de effectiviteit van de reeds gezette vaccinaties zowel nationaal als internationaal, vooralsnog is dat geen reden om nu de booster al in te zetten. Inmiddels is wel heel duidelijk dat de rol van de huisartsen bij een eventuele booster minimaal zal zijn. Daarnaast wordt gesproken van een virtuele startdatum van 1 januari. We pleiten voor eenduidigheid zodat onze doelgroepen zoveel mogelijk in één keer kunnen worden gevaccineerd en voor voldoende voorbereidingstijd na een besluit van de minister.

Kamerbrief

Video: drie vragen over de derde prik

Vaccinatiegraad en inzet van maatregelen
Het verder verhogen van de vaccinatiegraad blijft van het grootste belang! Ook bij zorgverleners, bewoners en cliënten is er nog ruimte om hier stappen voorwaarts te maken. U spreekt daar ongetwijfeld steeds over met uw medewerkers, uw teams, uw cliënten en hun naasten. GGD, ministerie van VWS, huisartsen en bijvoorbeeld de kerken proberen daarbij te helpen met informatievoorziening en door vaccinatie dichtbij, veilig en vertrouwd toegankelijk te maken. De IGJ heeft veelvuldig gekeken of en hoe dat ‘goede gesprek’ in onze sector wordt gestimuleerd en is daar positief over, bij het vermoeden van een lage vaccinatiegraad gaan organisaties in gesprek èn worden gepaste maatregelen ingezet zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Aandacht blijft helpen, zeker nu de besmettingen en de ziekenhuisopnames weer oplopen. V&VN heeft voor uw medewerkers recent een relevant webinar gehouden over deze thematiek.

Webinar

Stoppen met het gebruik van Vaxzevria (AtraZeneca)

Vanaf 1 november 2021 wordt er in Nederland gestopt met het vaccineren met Vaxzevria (AstraZeneca). Het tot die datum beschikbare vaccin heeft de expiratiedatum 31-10-2021. Vanaf donderdag 21-10-2021 zal er geen AstraZeneca-uitnodigingsbrief meer worden uitgestuurd in de “tweede prik gemist”-route, maar een Pfizer-uitnodigingsbrief. Deze wijziging is opgenomen in de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Start beoordeling gebruik Comirnaty (Pfizer) bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA start met het beoordelen van het gebruik van Comirnaty (het coronavaccin van BioNTech/Pfizer) bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Comirnaty is op dit moment toegelaten voor gebruik bij mensen vanaf 12 jaar en ouder.

Ministerie van VWS Twittert: Wel of niet laten vaccineren als je zwanger bent?
Het advies is om dat wél te doen. Zwangere vrouwen lopen namelijk een groter risico om bij coronakrachten op de intensive care te belanden. Twijfelt u nog? Laat u goed informeren.

Op Coronatest.nl meteen besmetting doorgeven via Coronamelder-app

Vanaf 14 oktober kan iedereen die de eigen positieve testuitslag op de website Coronatest.nl inziet, meteen anderen waarschuwen via de CoronaMelder-app.

Vaccinatie vermindert overdracht naar ongevaccineerde huisgenoten bij deltavariant met 63%

Vaccinatie beschermt tegen COVID-19 en vermindert daarnaast de kans op overdracht van het virus. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vaccinatie ook de overdacht van de deltavariant aanzienlijk vermindert. Het RIVM heeft bij dit vervolgonderzoek gebruik gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek van de GGD’en. Het onderzoek is beschikbaar als pre-publicatie bij MedRxiv.

Onderzoek

4 op de 5 COVID-19 patiënten op de IC is niet gevaccineerd

4 op 5 COVID-19-patiënten op de intensive care is niet gevaccineerd tegen het coronavirus SARS-CoV-2. De kans om als volledig gevaccineerde door COVID-19 op de intensive care terecht te komen is 33 keer kleiner dan als niet-gevaccineerde persoon.

Covid-19-compensatie 2022
Eventuele Covid-19-effecten in 2022 zijn nog geen onderdeel van de lopende contractering.  ZN, VWS en NZa geven vooralsnog aan 2022 als normaal jaar te willen zien en (nog) geen regelingen te willen overwegen. Ook niet voor lang doorlopend Covid-19-verzuim onder zorgmedewerkers. Houd hier rekening mee in de lopende contractering. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van aanvullende clausules , voorbehouden in het contracteerproces of middels risico-opslagen op tarieven. Het is uiteraard aan u als individuele zorgaanbieder om uw inzet hiervoor te bepalen.

Door Angeline Ackermans, Senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.