Boosterprik versneld uitgevoerd en strengere regels quarantaine bij besmetting huisgenoot

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 15 november 2021

Corona update – 15 november 2021

Vrijdag 12 november gaf het kabinet opnieuw een persconferentie over de actuele situatie en eventuele aanvullende maatregelen rondom corona. Hierover heeft u afgelopen vrijdag een nieuwsflits van ons ontvangen. Inmiddels is er meer duidelijk over de start van de boosterprik en de regels rondom quarantaine, bij besmetting van een huisgenoot, zijn aangescherpt.

Boostercampagnecorona-update

Vaccinatie bewoners

Zorgorganisaties met medische dienst

Zorgorganisaties met een eigen arts kunnen vandaag en morgen al vaccins bestellen bij het RIVM. Daarna kan wekelijk besteld gaan worden.

Informatie vaccins bestellen

Zorgorganisaties zonder medische dienst

Zorginstellingen die niet zelf kunnen vaccineren, kunnen de GGD inschakelen. Zij kunnen zich vanaf donderdag 18 november melden bij de GGD. Regionaal is er afstemming over de planning. De start van boostervaccinatie door de GGD bij instellingen is vanaf 1 januari 2022. We zijn nog in afwachting van de richtlijnen voor de instelling zonder medische dienst.

Gespikkelde locaties

Voor uw locaties waar zowel cliënten verblijven, vallend onder medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, als onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts, kunt u onderling maatwerk afspreken. Uitgangspunt is dat de specialist ouderengeneeskunde voor zijn of haar eigen cliënten en de GGD voor de cliënten, vallend onder de huisarts, vaccineert. Echter, in goed overleg kan de medische dienst ook vaccineren voor de cliënten vallend onder de huisarts. Er moeten dan onderling goede afspraken gemaakt worden wie de toestemming en contra-indicatie regelt, wie vaccineert en wie registreert. Het streven is om alle bewoners in één vaccinatieronde te kunnen vaccineren.

Vaccinatie medewerkers

Medewerkers met cliëntencontact

Zorgmedewerkers en ondersteuners die contact hebben met cliënten krijgen een uitnodiging  voor een booster. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de GGD u binnenkort vragen om lijsten met de relevante gegevens van de betreffende medewerkers aan te leveren. Die lijsten heeft u ongetwijfeld al klaarliggen. Voor de vaccinatie kunnen zij terecht op de GGD-locaties. Op deze locaties prikken medewerkers uit de zorg de zorgmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de GGD. Naar verwachting kan medio december met deze vaccinatie worden gestart.

Zorginstellingen met een eigen medische dienst kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun personeel te vaccineren. In overleg met hun bedrijfsarts is dit dan mogelijk. Zij kunnen gelijktijdig voor hun cliënten en medewerkers de vaccins bestellen (vanaf vandaag).

Overige medewerkers

Uw andere medewerkers worden op grond van de algemeen voor de bevolking geldende voorwaarden (nu nog niet bekend) zelf uitgenodigd.

Thuiswonende oudste ouderen (80-plussers)mondkapje-corona

Zij krijgen vanaf donderdag 18 november een uitnodiging. Zij kunnen dan direct een afspraak maken bij de GGD. Daarna zal deze groep verder van oud naar jong worden uitgenodigd.

Strengere regels bij besmetting van een huisgenoot

Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten dan ook in quarantaine. Deze maatregel gaat vanaf vandaag (maandag 15 november) in. Alle informatie hierover op de website van de Rijksoverheid wordt vandaag aangepast.

Quarantaine Check

Meer informatie quarantaine

Verdere informatie

Bij het samenstellen van dit nieuwsbericht zijn de volgende werkinstructies beschikbaar:  

Zodra onderstaande instructie gereed is zullen we deze met u delen:

  • Vaccinatie voor instellingen zonder medische dienst (in afstemming met GGD en huisarts)

Nieuwsbericht Boosterprik Rijksoverheid

Kamberbrief Booster-vaccinatie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.