BVKZ: “Stel lidmaatschap branchevereniging verplicht”

Geplaatst op: 19 november 2020

In oktober jl. heeft BVKZ directeur Mark van Barschot deelgenomen aan een zogenaamde ‘Pressure Cooker’, georganiseerd door VNG naleving, over toezicht en handhaving m.b.t. PGB in het Sociaal Domein. Tijdens dit vierdaagse evenement werd gezocht naar maatregelen die kunnen bijdragen aan het terugdringen van PGB-fraude en -misbruik in de Jeugdwet en de Wmo2015.

Wat kan lidmaatschap bij een branchevereniging doen?

Vanuit BVKZ heeft Van Barschot gewezen op het heilzame effect van lidmaatschap bij een branchevereniging zoals BVKZ: “Frauderende organisaties zijn vrijwel nooit lid van een branchevereniging” (bron: steekproef BVKZ onder gevallen waarbij PGB-fraude in de media aandacht kreeg)

Verder heeft de Inspectie van Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) het volgende geconstateerd:

  • Leden van een branchevereniging zijn minder vaak betrokken bij incidenten
  • Leden zijn beter geïnformeerd dan organisaties die niet zijn aangesloten
  • Leden leveren gemiddeld een hogere kwaliteit van zorg

Met deze wetenschap in het achterhoofd heeft BVKZ voorgesteld om het lidmaatschap bij een Branchevereniging als kwaliteitseis te stellen voor het leveren van zorg en ondersteuning vanuit een PGB.

Voorstel BVKZ meegenomen in pilot

De ruim 30 deelnemende professionals, variërend van gemeentelijk toezichthouders, medewerkers van opsporingsdiensten tot vertegenwoordigers van budgethouders en zorgaanbieders, kwamen gezamenlijk tot 45 voorstellen. Daarvan zijn er 9 geselecteerd om te worden uitgevoerd tijdens een pilot in de gemeente Hengelo. Het voorstel van BVKZ is één van die negen voorstellen.

Wat houdt dit voorstel in met betrekking tot professioneel tarief?

Het verplicht stellen van het lidmaatschap van een branchevereniging is een idee dat breed kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg en transparantie van zorgaanbieders. Steeds meer gemeenten nemen om die reden lidmaatschap op als inkoopvoorwaarde bij aanbestedingen.
In de Pressure Cooker van VNG Naleving staat echter specifiek het PGB in de schijnwerpers. Het voorstel van BVKZ houdt in dat lidmaatschap bij een branchevereniging als voorwaarde geldt om in aanmerking te komen voor het professioneel tarief in het PGB. Bij een professionele organisatie hoort immers ook het lidmaatschap van een branchevereniging. Dit geeft de garantie dat een zorgaanbieder op de hoogte is van de meest actuele informatie en ontwikkelingen in de branche.

Waardevol voorstel

Meer dan de helft van de aanbieders van zorg en ondersteuning in de Jeugdwet en de Wmo is momenteel niet aangesloten bij een branchevereniging. Binnen deze groep aanbieders vinden verreweg de meeste ongewenste gedragingen plaats, met alle risico’s voor cliënten van dien. Grotendeels komt dit voort uit onwetendheid. Deze aanbieders worden ook niet actief geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de sector door een branchevereniging.

Denk hierbij aan:

  • wetswijzigingen
  • nieuwe wet- en regelgeving
  • gemeentelijk beleid
  • zaken op het gebied van governance
  • etc.

Ongewild en onbedoeld kunnen deze niet-geïnformeerde aanbieders hierdoor in gebreke blijven.

Echter, ook de categorie kwaadwillende, frauderende aanbieders maakt onderdeel uit van de groep niet-aangesloten aanbieders. Deze frauderende aanbieders zitten niet te wachten op controles door een branchevereniging op bijvoorbeeld het voldoen aan lidmaatschapseisen. Deze organisaties hebben er juist belang bij om uit het zicht te blijven en onder de radar te opereren. Het verplichte lidmaatschap van een branchevereniging helpt om deze aanbieders naar de oppervlakte te dwingen. Dat draagt bij aan de gewenste transparantie in onze sector.

Tot slot

Verplicht lidmaatschap brengt het brancheverenigingen in positie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van fraude en misbruik in het sociaal domein. Tegelijkertijd draagt dit bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Dat is een ontwikkeling waar we allemaal bij gebaat zijn: de overgrote meerderheid van bonafide zorgaanbieders, de gemeenten natuurlijk, maar vooral de cliënt zelf. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen!

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.