BVKZ: “Meer persoonlijke beschermingsmiddelen naar care sector, VWS neem regie”.

Geplaatst op: 31 maart 2020

Geschreven door: Diana van Langerak, directeur BVKZ

In een brief aan het ministerie van VWS heeft branchevereniging BVKZ haar zorg uitgesproken over de beschikbaarheid en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de care sector. BVKZ wijst het ministerie er op dat de strijd tegen corona voor een groot deel plaatsvindt in kleinschalige woonvormen voor ouderen en gehandicapten en in de wijkverpleging. De zorgverleners die in deze sectoren werkzaam zijn moeten ook over voldoende beschermingsmiddelen beschikken om hun belangrijke werk veilig te kunnen verrichten.

Vorige week heeft BVKZ bij haar leden met de kwetsbaarste doelgroepen een inventarisatie gedaan naar de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). BVKZ heeft deze inventarisatie uitgevoerd om de ROAZ-structuren te ontlasten met individuele uitvragen en de kleinschalige zorgaanbieders expliciet onder de aandacht te brengen bij de regio coördinatoren. De regio coördinatoren hebben positief op onze inventarisatie gereageerd en hebben vervolgens aanvullende uitvragen via BVKZ uitgezet. Hierdoor kregen we een goede indruk van de regionale uitvragen en de aanpak per regio. Tot onze verbazing constateerden wij dat er veel diversiteit in de uitvraag per regio is en dat de informatie en communicatie ook van elkaar verschilt. Dit baart ons zorgen. Is er dan landelijk een goed beeld van de behoefte in de caresector en wat zijn de effecten hiervan voor de verspreiding van de beschermingsmiddelen?

Dit was voor BVKZ de aanleiding om onze zorgen te uiten bij het ministerie van VWS. We hebben VWS een brief gestuurd waarin we het nadrukkelijke verzoek doen landelijk de regie te nemen in de verspreiding van de beschermingsmiddelen. Tevens hebben we een pleidooi bij VWS gehouden om met spoed voldoende PBM ter beschikking te stellen voor de care sector.

Brief aan VWS persoonlijke beschermingsmiddelen van BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.