BVKZ in overleg met Minister Helder over kleinschaligheid in ouderenzorg

Geplaatst op: 13 oktober 2022

BVKZ en Minister Helder

Hoe kunnen we de kleinschalige zorgaanbieders laten meedoen in de regionale structuren waarbinnen de grote uitdagingen in de ouderenzorg worden aangepakt? Dat was de centrale vraag tijdens het recente overleg tussen BVKZ en minister Conny Helder voor Langdurige Zorg. Belangrijk aspect daarbij is een gerichte aanpak om de contractering van kleinschalige PGB-gefinancierde wooninitiatieven en startende zorgorganisaties binnen de ouderenzorg te bevorderen. Veel kleinschalige wooninitiatieven willen graag gecontracteerd worden door het zorgkantoor, maar lopen in de praktijk tegen veel obstakels aan. BVKZ besprak met de minister hoe we tot een doorbraak in de contractering kunnen komen.

Regionalisering

Een ander belangrijk aspect is de benodigde schaalgrootte van organisaties om echt in de regionale aanpak mee te kunnen doen. Voor veel kleinschalige organisaties geldt dat zij zelf niet in staat zijn om daar voldoende menskracht voor vrij te maken. Met de minister is besproken hoe BVKZ de krachten van kleinere organisaties kan bundelen. Zo kunnen we de regionalisering steunen en voeden  met de inbreng van de vele honderden kleinschalige ouderen- en woonzorgorganisaties van wie de bijdrage anders zou worden gemist.

Leidend daarbij is de betekenis en de waarde die kleinschalige zorgorganisaties kunnen toevoegen in de regionale structuren. Minister Helder was erg geïnteresseerd in de innovatie kracht van de kleinschalige organisatie. Ook had ze veel belangstelling voor nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, die binnen de kleinschalige zorg worden ontwikkeld op het grensvlak van, of tussen, thuis en het verpleeghuis. Arrangementen die ontstaan vanuit de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven, maar wel verbonden willen blijven met anderen en met de benodigde hulp, zorg en ondersteuning. Vanuit BVKZ hebben wij aangegeven dat wij bij onze leden verschillende voorbeelden zien van deze innovaties, die te waardevol zijn om niet te delen en als inspiratie voor anderen te dienen. Samen met VWS gaat BVKZ deze voorbeelden in kaart brengen en bekijken hoe we deze verder kunnen delen.    

Het gesprek met minister Helder was zo boeiend dat het aanzienlijk langer duurde dan gepland. De sfeer was ronduit positief, oplossingsgericht en met focus op de inhoud. Met het ministerie van VWS gaat BVKZ de komende tijd concreet uitwerken welke vorm(en) goed past om de gewenste inhoud verder te brengen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.