BVKZ en corona – wat doen wij?

Jw, Wmo, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 18 maart 2021

Al vanaf het begin van de coronacrisis zijn wij BETROKKEN geweest en hebben we aandacht gevraagd voor de speciale positie van de kleinschalige zorgaanbieders in zowel de bestrijding als ook in de gevolgen van de crisis. De gevolgen van het Covid-19 virus troffen onze achterban hard; besmettingen van bewoners en zorgmedewerkers in de kleinschalige woonvormen, sluiting van de dagbesteding, tekorten aan beschermingsmiddelen, wegvallen van inkomsten, gebrek aan continuïteit en zekerheid, worsteling met het toepassen van richtlijnen en protocollen, wanneer wordt wie gevaccineerd, hoe krijgen we een uitnodiging, waar vinden we de juiste informatie? De kleinschalige aanbieders stonden echter ook in de frontlinie in de strijd tegen het virus en hebben wederom hun toegevoegde waarde in het zorglandschap bewezen.

Nieuwe en vernieuwde samenwerking

BVKZ heeft de samenwerking gezocht met diverse partijen om de belangen van de kleinschalige zorgaanbieders te behartigen. Ook voor ons betekende dit gesprekken voeren en samenwerking zoeken met nieuwe partners en partijen. Zo hebben we in het begin van de crisis de samenwerking gezocht met Mediq voor het bestellen van beschermingsmiddelen, met Vilans voor handreikingen en richtlijnen en Directeuren Publieke Gezondheid over regionale aanpak kwetsbare cliënten. Momenteel werken we nauw samen met het R.I.V.M. voor de doelgroep bepaling vaccinatie zorgmedewerkers.

Met de bestaande partners en organisaties is de samenwerking aangescherpt op het thema Covid-19. Voorbeeld zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorginstituut (ZN), Zorgkantoren, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Direct, gevraagd en ongevraagd, is er gecommuniceerd om aandacht te vragen voor de speciale positie en kwetsbaarheid van de kleinschalige zorgaanbieders ten aanzien van omzet en continuïteit.

Wat volgt is veel overleg op allerlei niveaus, met allerlei organisaties, en een fors aantal brieven, online posts en tweets gericht op het verkrijgen van garanties voor onze leden. U heeft dat kunnen volgen op onze site en op onze social media. Tevens is de samenwerking gezocht met andere branches (Actiz, Zorgthuis.nl, VGN, SVB, PerSaldo en Flz) op thema’s en impact, om gezamenlijk aandacht te vragen voor de zorg in het algemeen en de speciale positie van de kleinschalige zorgaanbieders en zorgmedewerkers in het bijzonder.

Werken vanuit de bedoeling

Net als onze leden werken wij vanuit de bedoeling – de roep om kleinschaligheid in het zorglandschap is luid. Onze leden geven hier invulling aan. Met onze inzet, dynamische instelling en motivatie ondersteunen wij hen hierbij.  We zijn trots dat onze leden onze inzet waarderen als BETROUWBAAR en betrokken.

Samen leren

Zoals al zo vaak is aangegeven door de nu demissionair Minister van Volksgezondheid hebben we te maken met een nieuw virus, kampen we met een grillig verloop van de epidemie en de steeds veranderende omstandigheden. Ook wij als brancheorganisatie hebben niet overal een antwoord op. We ervaren de innovatieve en flexibele aanpak van onze leden en hun bereidheid ervaringen te delen. Hiermee geven zij direct invulling aan één van onze kernkwaliteiten – VERBINDEND.

Voor niet-leden van de vereniging zijn wij er ook in coronatijd. Wij zijn van mening dat er voordelen zitten aan een lidmaatschap van een brancheorganisatie, maar in deze voor iedereen uitdagende tijd willen we er ook voor hen zijn. Hiermee vormen we als branche een verbindende partij voor alle kleinschalige aanbieders.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Bent u geen lid en wilt u meer informatie? Zou u graag sparren met een collega (lid) laat ons dit dan weten op info@bvkz.nl

Door: Angeline Ackermans, senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.