BVKZ brief aan de informateur – nieuwe regering moet oog hebben voor de pluriformiteit in het Nederlandse zorglandschap

leden BVKZ

Geplaatst op: 10 juni 2021

BVKZ stuurt namens het bestuur en haar leden een brief en manifest aan informateur Hamer. In het manifest pleit BVKZ niet alleen voor het behoud van de pluriformiteit in het Nederlandse landschap. Specifiek vraagt BVKZ aandacht voor de unieke en gewenste positie van en voor de groeiende vraag naar zorg en ondersteuning op een kleinschalig niveau.

BVKZ verzoekt de informateur om in de komende kabinetsperiode drempels voor de kleinschalige zorgaanbieders weg te nemen en een stimulerende omgeving te creëren waarin er voor de zorgvrager in Nederland iets te kiezen valt. BVKZ vraagt om ruimte te bieden aan de kleinschalige aanbieders om te innoveren, te leren en te verbeteren en de focus te behouden op waar de kleinschalige aanbieders de toegevoegde waarde hebben – op zorg vanuit de bedoeling.

Brief aan informateur Hamer

Manifest BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.