Blog BVKZ en FLZ – Verantwoording coronacompensatie sociaal domein

Geplaatst op: 10 december 2020

Deze week heeft BVKZ samen met FLZ een blog opgesteld over verantwoording van de coronacompensatie in het sociaal domein. Deze blog is in de nieuwsbrief van Ketenbureau i-sociaal domein gepubliceerd.

Verantwoording 2020 in relatie tot kleinschalige zorg

Verantwoording 2020

In november jl. presenteerde de VNG de aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo. In spoor 3 wordt daarbij gekeken naar het resultaat van de zorgaanbieders. In deze blog meer over het begrip resultaat uit onderneming in relatie tot aanbieders van kleinschalige zorg. Aanbieders van kleinschalige zorg verschillen, naast hun duidelijke visie op mensgerichte zorg, individueel maatwerk en flexibiliteit, ook in bedrijfsinrichting van grotere zorgaanbieders. Enerzijds doordat zij vaak een ondernemersvorm hebben zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of Vof. Anderzijds doordat veel aanbieders van kleinschalige zorg de zorg combineren met ander bedrijfsactiviteiten. Deze verschillen zijn van belang bij het interpreteren van de stukken van de verantwoording.

Eenmanszaak en Vof

Kleinschalige zorgaanbieders zijn vaak werkzaam vanuit een ondernemersvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of Vof. Voor een eenmanszaak of Vof wordt een winst- en verliesrekening opgesteld als zijnde de jaarrekening. De resultaten van dit soort organisaties worden geduid als resultaat uit onderneming. Dit resultaat moeten we echter niet lezen als winst uit onderneming. Van het resultaat uit onderneming dient nog de arbeidsvergoeding van de eigenaar / vennoten afgetrokken te worden. De interpretatie van de cijfers vraagt bij een eenmanszaak of Vof dus een andere dan bij stichtingen of Bv’s waarbij alle arbeidskosten reeds voor bepaling van het resultaat worden afgetrokken.

Gecombineerde bedrijfsactiviteiten

Een grote groep kleinschalige zorgaanbieders ziet kracht in het combineren van activiteiten, zowel om de zorg daarmee meerwaarde te geven vanuit de optiek van inclusie, als om de kleinschaligheid ook uitvoerbaar te maken Deze zorgaanbieders bieden cliënten daarmee een plek waar ze met extra ondersteuning/begeleiding een werkelijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Er zijn vele voorbeelden van gecombineerde zorgbedrijven:

  • Een zorgboerderij waarbij de boer mensen met een beperking op de boerderij onder begeleiding de dieren laat verzorgen en voeren. Of de boerin die samen met ouderen met dementie de moestuin onderhoudt en zorgt dat er biologisch gekookt wordt.
  •  Een horecavoorziening waar jongvolwassenen begeleid worden in de keuken en/of bediening om de gasten van een lekkere maaltijd te voorzien.
  • De timmerwerkplaats waar jongeren en ouderen houtbewerken en prachtige meubelstukken maken die ze vervolgens verkopen in de winkel op de hoek.

Allemaal gecombineerde bedrijven waar zorg en vakmanschap met elkaar verbonden worden waarmee mensen met een stukje begeleiding meerwaarde hebben voor de maatschappij.
Deze andere bedrijfsactiviteiten beïnvloeden ook de jaarrekening of maakte dat ondernemers een beroep moesten doen op de NOW-regeling omdat die activiteiten stil kwamen te liggen.

Coronacompensatie

De richtlijnen van de overheid om het coronavirus onder controle te krijgen, hebben ons allemaal geraakt. Ook de kleinschalige zorgaanbieders moesten op creatieve wijze een manier vinden om de zorg zoveel mogelijk te continueren, wat door hun flexibiliteit en vindingrijkheid vaak goed lukte. Helaas was dat niet in alle gevallen mogelijk en is het goed dat deze zorgaanbieders een beroep konden doen op de regeling voor continuïteitsbijdrage of meerkostenregeling in het sociaal domein.

Advies aan zorgaanbieders

Binnen het ‘drie-sporen beleid’ is het voor zorgaanbieders belangrijk om tijdig met gemeenten in gesprek te gaan om overeenstemming te bereiken over de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten. Wij adviseren de zorgaanbieders zo spoedig mogelijk met hun gemeente(n) het gesprek aan te gaan en tot overeenstemming hierover te komen. Deze overeenstemming dient namelijk als basis voor spoor drie: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten. Als zorgaanbieder kun je bij spoor 3 uitleggen wat corona heeft betekend voor (het resultaat van) de onderneming en hoe zich dit verhoudt tot het begrote resultaat, het resultaat voorgaande jaren en de invloed van eventuele andere bedrijfsactiviteiten daarop.

Advies aan gemeenten

Gemeenten adviseren wij de cijfers van eenmanszaken en Vof’s pas te beschouwen na het doornemen van de toelichting van de zorgaanbieder op jaarcijfers, de ontvangen coronacompensatie en meerkosten. Dit is van belang vanwege de duiding van de resultaten. De resultaten worden namelijk nog beïnvloed doordat de aftrek van de bezoldiging van de eigenaar pas plaatsvindt na bepaling van de resultaten. Tevens kunnen de resultaten worden beïnvloed door de activiteiten van het gecombineerde bedrijf. Bij een gecombineerde organisatie is het mogelijk dat de zorgverlening door corona nagenoeg stil heeft gelegen maar dat bijvoorbeeld het boerenbedrijf een extra omzet heeft gerealiseerd door uitbreiding van de veestapel.

We hopen met de korte toelichting over deze bijzondere kleinschalige zorgaanbieders, richting te hebben gegeven voor het goede gesprek tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Diana van Langerak, directeur Branchevereniging Kleinschalige Zorg
Maarten Fischer, directeur Federatie Landbouw en Zorg

Over Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

Ieder mens is anders en dat zien wij. Iedere zorgvrager heeft een vraag met individuele wensen en behoeften en daar wordt rekening mee gehouden. Kleinschalige zorgaanbieders kijken naar de individuele zorgvrager en stemmen de zorg/ondersteuning hierop af. Daarmee is iedere zorgverlening passend en op maat. Zorgverleners krijgen de ruimte om vanuit de bedoeling en hun vakmanschap de juiste keuzes te maken.
BVKZ creëert de ruimte voor kleinschalige zorgaanbieders om op professionele wijze inhoud te geven aan innovatie en ondernemerschap.
Branchevereniging Kleinschalige Zorg vertegenwoordigt ruim 350 leden; kleinschalige zorgaanbieders actief in o.a. ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.
Meer over onze leden en onze vereniging kunt u vinden op www.bvkz.nl.

Over de Federatie Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. Samen met zestien regionale organisaties vertegenwoordigen zij ruim 850 zorgboeren, die allen werken volgens het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ of een vergelijkbaar keurmerk. De Federatie Landbouw en Zorg brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen. Meer informatie over de federatie en haar leden vindt u op www.zorgboeren.nl.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.