BKVZ werkt samen met NVTZ aan aanbod intern toezichthouders

Wtza, zorgverleners, Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 24 maart 2022

nvtz

BVKZ en NVTZ

Vandaag (24 maart) vindt de officiële aftrap plaats van het gezamenlijk project van BVKZ en de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) om te komen tot meer, en vooral goed gekwalificeerde, interne toezichthouders. Het doel is om een groep van toezichthouders te realiseren waarop (kleinschalige) zorgaanbieders een beroep kunnen doen.

Daarnaast wil het project ook de praktijkervaringen over het intern toezicht ophalen en terugkoppelen aan het ministerie van VWS en andere beleidsmakers. Eventueel samen met aanbevelingen voor aanpassing van wetgeving, als wij denken dat dit bijdraagt aan een werkelijke verwezenlijking van de doelstellingen van de Wtza.

Wtza en intern toezicht

In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de Wet Toetreding Nieuwe Zorgaanbieders (Wtza), die per 1 januari van dit jaar in werking getreden is. Eén van de doelstellingen van deze nieuwe wet is het versterken van het intern toezicht bij zorgorganisaties. Alle instellingen met meer dan tien zorgverleners, in de Zvw/Wlz-zorg, moeten beschikken over een intern toezichthoudend orgaan bestaande uit 3 personen.

Dilemma

Een uitvraag onder de leden van BVKZ en enkele andere branches wijst uit, dat er na 1 januari 2022 minimaal 1500 (en wellicht een veelvoud daarvan) extra interne toezichthouders nodig zijn t.o.v. de situatie vóór de invoering van de Wtza.

BVKZ ziet het belang van deze wet, maar vraagt zich tegelijkertijd af in hoeverre de huidige opzet echt gaat bijdragen aan deze doelstellingen. Onze zorgen daarover hebben wij uiteraard gedeeld met beleidsmakers op politiek en ambtelijk niveau. Eén ding staat daarbij voor ons als een paal boven water: als de inzet van al die extra toezichthouders daadwerkelijk moet bijdragen aan het leveren van betere zorg door zorgaanbieders, dan zijn daar toezichthouders van voldoende kwaliteit voor nodig.  Aan het inschakelen van een leger aan interne toezichthouders van onvoldoende kwaliteit heeft immers niemand profijt. Integendeel zelfs.

Zorgaanbieders staan dus niet alleen voor de opgave om voldoende interne toezichthouders te vinden, maar ook om te zorgen dat deze mensen daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.

Samenwerken met de NVTZ

Vandaar dat wij samen met de NVTZ aan de slag gaan om hierin iets te kunnen betekenen voor de kleinschalige zorg. Het gezamenlijk project van BVKZ en NVTZ kent een looptijd van 3 jaar. Bij de start van het project ligt de focus vooral op de achterban van BVKZ, die in de loop van het project wordt verbreed naar de achterban van andere brancheorganisaties en organisaties die niet bij een branche zijn aangesloten. Wij kijken uit naar de samenwerking met de NVTZ en vooral naar de meerwaarde die deze gaat opleveren voor (kleinschalige) zorgaanbieders en voor het realiseren van de doelstellingen van de Wtza.

Wij houden u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van het verdere verloop en de activiteiten.

bvkz

Wilt u van de samenwerking met de NVTZ profiteren? Word dan lid van BVKZ! Bekijk voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord.

Ik wil lid worden

Door: Mark van Barschot – Directeur BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.