Beter deelnemen in de maatschappij door versoepeling toegang diensten en producten

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 22 juni 2023

Versoepeling toegang diensten en producten

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waardoor producten en diensten toegankelijker worden voor mensen met een beperking.

Met het wetsvoorstel worden meerdere wetten gewijzigd ter uitvoering van een Europese Richtlijn. Deze richtlijn gaat over de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten. Met de wijziging moet het voor mensen met een beperking makkelijker worden om te pinnen, een verzekering af te sluiten, een kaartje te kopen, een boek te lezen of iets online te bestellen.

VN verdrag

Deze aanpassing van de wet sluit aan op het VN-verdrag handicap. In dit verdrag is bepaald dat de partijen bij het verdrag, passende maatregelen nemen om te proberen personen met een beperking dezelfde mogelijkheid te geven als mensen zonder beperking. Dit geldt dus ook voor producten en diensten.

28 juni 2025

De wijziging betekent dat producten en diensten die na 28 juni 2025 op de markt worden gebracht aan de toegankelijkheidsvoorschriften uit de richtlijn moeten voldoen.  Voor lopende contracten geldt de ingangsdatum 28 juni 2030.

Rechten van de mens met een beperking

Klik hier voor meer informatie

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.