IGJ publiceert rapport ‘beeld over dwang in de zorg 2021’.

Wzd

Geplaatst op: 23 juni 2022

Beeld over dwang in de zorg 2021

beeld-over-dwang-in-de-zorg-2021De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Sinds 1 januari 2020 zijn beide wetten van kracht en ontvangt de inspectie informatie van zorgaanbieders over de uitvoering van de wetten. De inspectie deelt de bevindingen in de publicatie ‘Beeld over dwang in de zorg 2021’.

Bekijk hier Beeld over dwang in de zorg 2021

Samenvatting

Burgemeesters gaven vorig jaar 1.560 keer een inbewaringstelling af, waarmee iemand in hun gemeente in een spoedsituatie verplicht werd opgenomen op basis van de Wzd.

Daarnaast gaven ze 8.750 keer toestemming voor verplichte zorg aan een patiënt omdat in een crisissituatie snel ingegrepen moest worden. Die crisismaatregelen werden genomen op basis van de Wvggz. Opgeteld ligt het aantal maatregelen door burgemeesters 5% lager dan in 2020.

Naast de cijfers over de beslissingen van burgemeesters krijgt de inspectie ook andere gegevens. Klachtencommissies hebben 672 klachten over dwang in de zorg behandeld. Daarvan waren er 174 op één of meer klachtonderdelen gegrond. Van zorgverleners, vertrouwenspersonen en gemeenten kreeg de inspectie 24 meldingen over dwang in de zorg waar het in de ogen van de melder niet goed was gegaan. Vorig jaar waren dat er nog 66. In de meeste zaken ging het over het probleem dat er geen opnameplek was, terwijl de cliënt wel een opname nodig had.

Niet compleet

De IGJ benadrukt dat niet alle gegevens, die ze krijgen via de zorgaanbieders, compleet zijn of überhaupt worden aangeleverd. Zorgaanbieders die zorg met dwang bieden zijn verplicht gegevens aan te leveren maar dat gebeurt dus niet altijd. De IGJ heeft daar een verklaring voor: het komt door technische problemen (gegevens zijn lastig uit elektronische dossiers te halen) en door enorme drukte in coronatijd. Het kan ook zijn dat een aantal zorgaanbieders helemaal geen dwang heeft toegepast (terwijl ze wel in het locatieregister staan ingeschreven).

Meest voorkomende vormen van verplichte of onvrijwillige zorg

  • medicijnen onder dwang toegediend
  • verplichte opname in een instelling
  • insluiting in eigen kamer
  • plaatsing op gesloten afdeling
  • lichamelijk vastpakken en vasthouden
  • beperkingen in de bewegingsvrijheid (bijvoorbeeld niet zelfstandig naar buiten, ’s nachts op eigen kamer)
  • beperkingen in eigen keuzes (bijvoorbeeld in gebruik van telefoon, internet, sociale media) 

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.