Alternatieven voor overheveling behandeling voor Wlz-cliënten naar de Zvw

| Wlz, Zvw

Geplaatst op: 17 november 2022

Alternatieven overheveling behandeling naar Zvw

Minister Helder heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van Wlz-cliënten. In de zomer heeft zij al aangegeven dat overheveling van Wlz naar Zvw niet op een zorgvuldige manier kan plaatsvinden. Ze ziet dan ook af van deze overheveling. Ze stelt wel voorwaarden om op een alternatieve manier de inhoudelijke en financiële doelstellingen te realiseren, die met deze overheveling beoogd werden:

  • niet vrijblijvende afspraken over medisch generalistische zorg voor Wlz-cliënten thuis of in een geclusterde woonvorm;
  • opheffen van verschillen in aanspraak en onduidelijkheid daarover tussen plaatsen met en zonder behandeling;
  • de financiële doelstelling van een besparing van €170 miljoen  blijft overeind. Hiervoor krijgt de NZa begin 2024 de opdracht om het vanaf 2025 in de tarieven van de ZZP’ers met behandeling te verwerken

Verbeteren medisch generalistische zorg (MGZ) 

De minister zegt dat er op korte termijn een alternatief moet komen om de toegankelijkheid en verdeling van de medisch generalistische zorg te verbeteren. Het gaat dan zowel om cliënten in een instelling, als om cliënten in een geclusterde woonvorm of thuis. Met de opkomst van kleinschalige woonvormen is de afbakening tussen huisartsen, artsen VG en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) en de samenhang tussen Wlz- en Zvw-aanspraken diffuus is geworden. Het is steeds moeilijker om afspraken te maken over de borging van MGZ en huisartsen zeggen steeds vaker contracten op, omdat zij vinden dat zorg aan Wlz-cliënten niet tot hun basiszorg behoort.

Om tot goede afspraken te komen heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het voortouw genomen voor een gezamenlijk project met de relevante partijen: VGN, NVAVG, LHV, Ineen, Actiz en Verenso. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

  • landelijke kaders voor organisatie van de toegankelijkheid van MGZ in de regio,
  • de taakverdeling van de huisarts/arts VG/SO.
     

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.