Alle partijen akkoord met nieuwe CAO Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 28 april 2022

Akkoord nieuwe CAO Gehandicaptenzorg

De achterbannen van alle CAO-partijen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De definitieve CAO-tekst zal voor de zomer gepubliceerd worden. 

Salaristabellen

De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord, over de structurele loonsverhogingen en de aanpassingen van de salarisschalen, zijn inmiddels verwerkt in de salaristabellen. Deze nieuwe tabellen zijn vastgesteld door de CAO-partijen, zodat de salarisverwerkers aan de slag kunnen voor de uitbetaling van de aangepaste salarissen.

Bekijk hier de salaristabellen

Vragen nieuwe CAO

Meer informatie en veel gestelde vragen over de nieuwe CAO treft u op de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Bekijk de website van de VGN

Aanpassing tarieven Wmo en Jeugdwet

Het kabinet heeft €94 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten om de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren. De werkgevers in de zorg hebben daarom eind vorig jaar al een oproep gedaan aan de gemeenten om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en Wmo te verhogen en op te nemen in de begroting. Gemeenten kunnen zich in verschillende stadia van contractering bevinden.

  • Als de aanbesteding voor 2022 en verder nog loopt, kan de stijging van de looncomponenten met 1,13% meegenomen worden bij de bepaling van het tarief.
  • Als er sprake is van een lopend contract waarin de tariefafspraken voor meerdere jaren zijn vastgelegd – al dan niet met een clausule voor tussentijdse (tarief)wijzigingen – komt er zo spoedig mogelijk een handreiking hoe een gemeente de looncomponent kan laten stijgen, rekening houdend met het bestaande contract.

Bron: VNG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.