Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 22 april 2021

De meerderheid van de professionals in zorg en welzijn heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met agressie en ongewenst gedrag. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging. Deze uitkomsten leest u in het rapport ‘Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer’. Dit onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van VWS uitgevoerd. Ruim 11.000 respondenten deelden hun ervaring.

Bekijk de infographic

Vooral in contact met patiënten en cliënten

De meeste agressie of ander ongewenst gedrag werd door medewerkers ervaren aan de kant van patiënten en cliënten (74%). De helft van deze groep geeft aan dat dit een enkele keer is voorgekomen in het afgelopen jaar. 44% had in contact met familie, vrienden of bezoekers van patiënten of cliënten te maken met dit gedrag. Een kwart ervoer dit van collega’s of leidinggevenden (26%).

Verbale agressie komt het meest voor
67% van de professionals had afgelopen 12 maanden te maken met verbale agressie in het contact met patiënten of cliënten. In contact met familie, vrienden of bezoekers van patiënten of cliënten geldt dit voor 37%. Pesten wordt het meest genoemd (18%) als vorm van ongewenst gedrag in contact met collega´s en leidinggevenden.

Gevolgen ongewenst gedrag
Als gevolg van het ongewenste gedrag zijn medewerkers vaak van slag. Ook worden mentale (8%) en fysieke (5%) klachten genoemd. 4% overweegt de sector te verlaten nadat ze te maken hadden met agressie van de kant van patiënten, cliënten of hun bezoekers. Bij agressie vanuit de organisatie loopt dat op tot acht procent.

Het volledige onderzoeksrapport

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.