Agenda PGB – Kamerbrief over de voortgang

| PGB

Geplaatst op: 5 november 2020

Geschreven door Angeline Ackermans, senior beleidsmedewerker BVKZ

Op 11 november aanstaande is er een Algemeen Overleg pgb. In dit overleg zal de stand van zaken pgb aan de orde komen. Ter voorbereiding op dit overleg is er een Kamerbrief Voorgangsrapportage pgb opgesteld met daarin de laatste stand van zaken en resultaten van de diverse acties uit de Agenda PGB.

BVKZ is binnen de agenda PGB actief op een aantal onderwerpen en is betrokken en wordt geraadpleegd bij andere thema’s. Deze kunt u vinden in ons bericht – het verhaal van de Agenda pgb.

BVKZ heeft onder meer meegewerkt aan de ontwikkeling van de keuzehulp voor zowel formele als informele zorgverleners. De infographic voor formele zorgverleners is een keuzehulp die een zorgverlener kan gebruiken ter oriëntatie en een overzicht biedt van de mogelijkheden voor zorg aan een budgethouder.

De infographic voor informele zorgverleners biedt een overzicht van de mogelijkheden als iemand (deels) zorg wil verlenen aan iemand in zijn of haar omgeving.

Ook hebben we met dank aan een aantal van onze leden gewerkt aan voorlichtingsfilmpjes ter inspiratie en voorbereiding op het zorg verlenen aan een cliënt met een pgb. Eén van de filmpjes vindt u hieronder.

Binnenkort verschijnt op de website ‘MijnPGB’ de E-learning voor zorgverleners ter voorbereiding op het werken in het PGB2.0 portaal. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

De onderzoeksrapporten waar we melding van gemaakt hebben binnen het thema collectieve woonvormen worden binnenkort beschikbaar gesteld. Belangrijke bevindingen zijn onder meer dat bij de bundeling van pgb’s de individuele regie van de cliënten beperkter is maar dat het zorgaanbod gewaarborgd blijft. Het onderzoek toont ook aan dat bundeling van pgb’s leidt tot minder administratieve lasten. De invloed van bundeling op ervaren kwaliteit wordt als neutraal/positief ervaren. De minister kondigt in de brief vervolgonderzoek aan om ervaringen en knelpunten met corona-maatregelen voor wooninitiatieven (en gebundelde pgb’s) zichtbaar te maken.

Covid-19 heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het pgb complex is. Die complexiteit wordt gevoed door de verankering in verschillende wetten, het grote aantal betrokken partijen, de rol van de budgethouders als werkgever en het veranderend zorglandschap. De minister kondigt een evaluatie aan om de zorgvraag en eigen regie in de toekomst te kunnen borgen.

Uiteraard houden we u op de hoogte van verdere ontwikkeling van een toekomst bestendige pgb.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.