Acties nodig om GGZ-Wonen passend te bekostigen

GGZ | Wlz

Geplaatst op: 14 juli 2022

GGZ-wonen bekostigen

De instroom van mensen met een GGZ-Wonen indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) is fors hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast laat de bekostiging van zorg aan deze doelgroep verschillen zien. Het gaat om de keuze van cliënten voor leveringsvormen van zorg en regionale verschillen in de manier waarop deze zorg wordt ingekocht en bekostigd.

Het is daarnaast een risico dat de kosten voor deze groep oploopt omdat een deel van de cliënten op dit moment naast zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook behandeling via de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt. In de monitor Zorggebruik GGZ-wonen cliënten in de Wlz doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) daarom een aantal aanbevelingen om voor deze groep tot passende zorg te komen.

Bekijk hier de monitor

Passende zorg

Op basis van bevindingen in de monitor beveelt de NZa aan om samen met partijen concrete handvatten voor passende zorg op te stellen voor deze doelgroep. Maak een grondige analyse van de doelgroep en trek duidelijke lessen aan de hand van vragen als:

  • Wie zijn deze cliënten?
  • Welke zorg hebben ze nodig?
  • Van wie ontvangen zij deze zorg?
  • Wat betekenen de principes van passende zorg voor deze doelgroep?

Bij passende zorg hoort ook passende bekostiging van zorg. Daarmee wordt de bekostiging van zorg, die bijdraagt aan ervaren kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg, bedoelt.

Bron: NZa

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.