1e exemplaar FWG Trendrapport VVT

Verpleging en Verzorging

Geplaatst op: 17 juni 2021

Het nieuwe FWG Trendrapport VVT geeft een helder en inspirerend overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de VVT-branche. Het FWG Trendrapport VVT maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden geschetst. Dat het eerste rapport in het teken staat van de VVT-branche is niet voor niets, want: de zorg van de toekomst is ouderenzorg.

Alle sectoren krijgen te maken met vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking, maar de zorg als sector en daarbinnen de VVT eens te meer. En dat roept vragen op. De belangrijkste vraag prijkt als titel op de voorkant van het trendrapport: #Hoedan? Hoe verhouden bijvoorbeeld de stijgende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte zich tot het streven naar maatwerk en kleinschaligheid? Een deel van het antwoord ligt in de mooie voorbeelden die in het rapport beschreven worden.

Ondanks de grote uitdagingen waar de VVT-branche voor staat, tonen de analyses in het trendrapport geen somber of eenzijdig beeld. Integendeel. Wat de onderzoekers zien is een energieke branche die volop in beweging is, op zoek naar nieuwe woon-, zorg- en organisatievormen, passend bij nu en straks. Een branche die een sterke wisselwerking zoekt tussen onderzoek en praktijk, beleid en uitvoering, en waar de mens – cliënt én medewerker – centraal staat.

FWG Trendrapport VVT

Bron: Stichting FWG

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.