Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2025

digitale bijeenkomst | Wlz

Datum bijeenkomst: 11 juni 2024
Tijd: 15:00 uur

Kennisnemen van het inkoopbeleid voor de langdurige zorg is onmisbaar als zorgaanbieders in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor voor het leveren van langdurige zorg. Als niet aan alle daarin genoemde voorwaarden wordt voldaan, is de kans namelijk groot dat er een afwijzing volgt.

In 2023 is er een landelijke visie gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarnaast hebben ook de zorgkantoren zelf een aanvullend  (vaak meerjarig) regionaal inkoopbeleid bekend gemaakt. De landelijke visie vormt het uitgangspunt voor het regionaal inkoopbeleid van de zorgkantoren. In het regionaal inkoopbeleid wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren maar ook de voorwaarden voor een overeenkomst. Hiermee is het regionaal inkoopbeleid, in tegenstelling tot voorgaande jaren, het belangrijkste document voor zorgaanbieders die willen deelnemen aan de inkoopprocedure om een overeenkomst met het zorgkantoor te bemachtigen of die gecontracteerd willen blijven.

Onderwerpen

  • Belangrijkste punten inkoopdocumentatie;
  • Belangrijkste punten per zorgkantoor;
  • Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen.

Aanmelden

Aanmelden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.