Zijn er specifieke richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen?

Geplaatst op: 15 mei 2020
Laatste update: 25 oktober 2022 

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico’s) ingeval van (verdenking op) Covid-19.

De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. Zo is recentelijk besloten dat als de situatie daar om vraagt zorgmedewerkers er voor kunnen kiezen om preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Handreikingen

Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de gehandicaptenzorg

Beschermingsmiddelen-mondkapje

Het RIVM geeft u informatie:

Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis
Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning
Het gebruik van beschermingsmiddelen door zorgverleners
Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners
Inzet van kwetsbare zorgverleners

Instructie uitgifte zelftesten en PBM Pakketten mantelzorgers en PGB-zorgverleners 

Rijksoverheid – PBM voor mantelzorgers, pgb-gefinancierde zorgverleners en cliënten

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.