Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo)

Laatste update: 18 januari 2023

wozo

WOZO

De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en ondersteunen moet snel veranderen. Daar zijn de verschillende partijen in de ouderenzorgsector het over eens. 4 juli klonk daarom het startschot voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Programma

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. En om ervoor te zorgen dat, gezien de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden.

Hoofdlijnen

 1. Samen vitaal ouder worden
  • ouderen houden regie
  • omzien naar elkaar
  • passende ondersteuning waar nodig
 2. Sterke basiszorg voor ouderen
  • handreiking kwetsbare ouderen thuis
  • doorontwikkeling eerstelijnsverblijf
  • vereenvoudiging betaaltitels tijdelijk verblijf
 3. Passende Wlz-zorg
 4. Wonen en zorg voor ouderen
  • versnellen woningbouw
  • verbeteren van de leefomgeving
 5. Arbeidsmarkt en innovatie

Vergrijzing

De verwachting is dat door de vergrijzing de komende jaren steeds meer mensen een beroep zullen gaan doen op ouderenzorg. Tegelijkertijd zal het aantal mensen dat werkt in de zorg en het aantal mantelzorgers niet in dezelfde mate toenemen. Dat betekent dat als we de ouderenzorg blijven houden zoals het is, sommige mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom moet de zorg anders georganiseerd worden.

Nieuwe norm

Met het WOZO-programma leggen de verschillende partijen uit de ouderenzorgsector een nieuwe norm vast: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Het streven is dat ouderen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn door zo nodig (opnieuw) aanleren van vaardigheden, fit blijven, hulpmiddelen gebruiken en hulp uit de omgeving krijgen. Ook wordt het uitgangspunt dat zorg digitaal wordt geleverd als dat kan. En tot slot is het uitgangspunt om thuis te wonen, tenzij dat niet meer kan.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.