Grensoverschrijdend gedrag

Laatste update: 24 februari 2023

Grensoverschrijdend gedrag zorg

grensoverschrijdend-gedrag-zorgEen veilige (werk)omgeving voor de cliënt én de zorgverlener is waar goede zorg voor staat. Helaas,  blijkt de (zorg)werkvloer niet van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag gevrijwaard. Zorgaanbieders denken vaak dat de kans klein is dat grensoverschrijdend gedrag binnen hun eigen organisatie voorkomt. Net zoals de kans op brand klein is. Maar voor het risico op brand worden wél veel maatregelen genomen om te zorgen dat het niet gebeurt. Dat is ook belangrijk om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Grensoverschrijdend gedrag

Over het algemeen wordt onder grensoverschrijdend gedrag een brede variëteit aan gedragingen verstaan die als seksueel of anderszins intimiderend, bedreigend en/of vernederend kunnen worden ervaren en die (ernstige) schade kunnen toebrengen op fysiek, mentaal of emotioneel vlak aan de persoon die daarvan slachtoffer wordt. Opzet om een persoon te kwetsen of te schaden is niet vereist: ook een ongepaste grap kan als intimiderend en grensoverschrijdend worden aangemerkt.

Wat als grensoverschrijdend kan worden aangemerkt is ook cultureel, maatschappelijk of persoonlijk bepaald. Wat voor de ene persoon aanvaardbaar is, kan dat voor de andere niet zijn. Juist daarom is het van essentieel belang dat organisaties duidelijk in het beleid vastleggen welk gedrag als ‘grensoverschrijdend’ worden aangemerkt zodat daarover het gesprek kan worden gevoerd.

Rol BVKZ

Wij vinden dat wij als branchevereniging bij kunnen dragen aan, en ook een rol hebben in, de discussie over goede en veilige zorg en ongewenst gedrag. Het is belangrijk om grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen, te herkennen en bespreekbaar te maken. Dit doen wij door informatie te verstrekken, door kennis te delen en door toegang tot de klachtencommissie en vertrouwenspersoon te faciliteren.


SAMENWERKING ADCASE – SPECIAAL VOOR BVKZ LEDEN

BVKZ werkt samen met de Adcase. Adcase biedt een team van gecertificeerde externe vertrouwenspersonen dat uw zorgmedewerkers ondersteunt wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen. Als lid van BVKZ kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van Adcase.

Samenwerking Adcase – Alleen voor BVKZ leden

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.