Arbeidszaken & Deskundigheid

Voor werkgevers binnen de kleinschalige zorg, is het vormgeven van arbeidszaken en beleid over deskundigheidsbevordering een belangrijk deel van professioneel zorg-ondernemen.

Het scheppen van de voorgeschreven arbeidsomstandigheden, of afspraken op werkgever/werknemer –niveau, dragen bij aan een goed functionerend fundament. Deze basis draagt bij aan het totale arbeidsomstandigheden pakket waardoor zorginhoudelijk de werknemers kun taken kunnen uitvoeren.

Op dit deel van het Kennisplein wordt meer informatie verstrekt met betrekking tot Arbeidszaken en Deskundigheid die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Zo treft u documenten, instructies en interessante links aan over, onder andere:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsovereenkomst
 • Beroepscompetentieprofielen
 • Brandveiligheid en BHV
 • CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
 • CAO Gehandicaptenzorg 
 • CAO Jeugdzorg 
 • CAO VVT
 • E-learning
 • Functiewaardering FWG
 • Functioneringsgesprekken
 • Inwerkprogramma nieuwe medewerkers
 • Medewerkerstevredenheid
 • Opleidingen
 • Opleidingsplan
 • Verzuim (WvP)

Wilt u meer informatie over een onderwerp of heeft u zelf informatie die nuttig kan zijn voor het Kennisplein, stuur dan een mail naar info@bvkz.nl.