Arbeidszaken & Deskundigheid

Voor werkgevers binnen de kleinschalige zorg, is het vormgeven van arbeidszaken en beleid over deskundigheidsbevordering een belangrijk deel van professioneel zorg-ondernemen.

Het scheppen van de voorgeschreven arbeidsomstandigheden, of afspraken op werkgever/werknemer –niveau, dragen bij aan een goed functionerend fundament. Deze basis draagt bij aan het totale arbeidsomstandigheden pakket waardoor zorginhoudelijk de werknemers kun taken kunnen uitvoeren.