Bekostiging Wijkverpleging

Laatste update: 13 januari 2023

bekostiging-wijkverpleging

Bekostiging Wijkverpleging

Vanaf 2022 wordt er vijf jaar lang geëxperimenteerd met een andere bekostiging voor de wijkverpleging. Deze nieuwe bekostiging geeft meer ruimte voor professionele autonomie en vergroot daardoor het werkplezier. Meer inzicht in cliënten en de verleende zorg, geen ‘uurtje-factuurtje’ meer.

Cliëntprofielen

De nieuwe bekostiging gaat uit van cliëntprofielen die op basis van een aantal kenmerken een voorspelling doen over het verwachte zorggebruik. Deze cliëntprofielen worden bepaald aan de hand een vragenlijst. De indicatie is en blijft de basis voor het zorgplan.

Aan het profiel kan een budget gekoppeld worden met bijvoorbeeld tarieven per week of maand. Wijkverpleegkundigen uit verschillende organisaties hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de cliëntprofielen. De uitkomst van dit onderzoek komt in 2022 beschikbaar, zodat men in de praktijk aan de slag kan met de cliëntprofielen.

Deelnemen

Zorgaanbieders die niet willen deelnemen aan het experiment kunnen gebruik blijven maken van de reguliere bekostiging. De reguliere bekostiging voor wijkverpleging geldt voor alle zorgaanbieders, die met (een aantal van de) zorgverzekeraars geen afspraken maken over de bekostiging binnen het experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging. Voor de tarieven van de reguliere bekostiging wordt gekeken naar de Wmg tarieven of naar een kostprijsonderzoek door de NZa. De reguliere bekostiging wijkverpleging blijft in 2022 voor verpleging en verzorging ongewijzigd ten opzichte van 2021. Dit betekent niet dat vanaf 2024 niet meer kan worden gestart met het experiment. Zorgaanbieders kunnen zich ook buiten het experiment voorbereiden op het registreren van de cliëntprofielen.

Video – Nieuwe bekostiging wijkverpleging

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.