Opleidingsplan

Laatste update: 27 november 2019

In een opleidingsplan wordt vastgelegd wat de doelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten zijn met betrekking tot het opleiden en trainen van het personeel binnen de organisatie. Uiteindelijk kan een algeheel opleidingsplan ook door worden vertaald naar persoonlijke opleidings – of ontwikkelingsplannen (POP). Daarnaast is het van belang dat in het opleidingsplan wordt vastgelegd wat het beschikbare (jaarlijkse) budget is voor opleidingen en trainingen en welke voorwaarden er gekoppeld worden aan het volgen van een opleiding of training.

Bij het opzetten van een opleidingsplan is het belangrijk dat de zorgaanbieder in kaart heeft wat de opleidingsbehoeften zijn die leven binnen de organisatie. Dat kan zowel vanuit de wensen van de werkgever worden bekeken alsmede vanuit de wensen van de werknemers. Opleiden en trainen heeft het meeste effect als het ook bijdraagt aan de groei van het bedrijf; het moet passen bij de richting (missie, visie, strategie) die het bedrijf op wil. Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig?

Daarnaast moeten opleidingen en trainingen natuurlijk ook aansluiten bij persoonlijke ambities; opleiden heeft immers weinig nut als het niet past bij de behoeften, wensen en interesses van het personeel.

Meer informatie over 'Opleidingsplan'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.