Functiewaardering FWG

Laatste update: 9 januari 2023

Functiewaardering Gezondheidszorg (FWG) is een instrument voor gezondheidszorgorganisaties om hun functies te waarderen. Organisaties (GGZ, gehandicaptenzorg, VVT) maken gebruik van verschillende  functiewaarderingssystemen (FWG 3.0, FWG VVT en FWG Gehandicaptenzorg)om de zwaarte van functies vast te stellen. Daarnaast worden ze op basis van dit waarderingssysteem ook ingedeeld in functiegroepen.

Op basis van de functiebeschrijvingen kan een organisatie een functiegroep maken, bijvoorbeeld de groep “Administratief” met functie “Administratief Medewerker”. De functiegroepen worden in de CAO’s gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke uniformiteit met betrekking tot beloning in de sector.

Naast de ordening van functies naar zwaarte vormt het indelen van functies de basis voor HR-beleid van de organisatie. De gegevens in het functiegebouw bieden aanknopingspunten voor bijvoorbeeld competentiemanagement, resultaatgerichtheid, beoordelen en belonen en strategisch personeelsmanagement.

De toepassing en uitwerking van functiewaardering kan op onderdelen per CAO verschillen. Per branche worden verschillende salarisschalen gehanteerd en gelden er bijvoorbeeld verschillende regels voor eventuele bezwaarprocedures door medewerkers.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.