Arbeidsovereenkomst

Laatste update: 9 januari 2023

De arbeidsovereenkomst beschrijft de arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer. In de arbeidsovereenkomst staan alle arbeidsvoorwaarden en afspraken die van toepassing zijn op de werknemer en werkgever en die gebaseerd zijn op diverse wetten en regels. Een werknemer heeft bijvoorbeeld recht op het minimumloon en geniet ontslagbescherming. De arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden, zelfs zonder dat een werkgever en werknemer expliciet hebben afgesproken dat het om een arbeidsovereenkomst gaat.

Er is alleen sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De medewerker heeft zich verbonden werk voor de werkgever te verrichten;
  • De medewerker verplicht zich de arbeid zelf en dus persoonlijk uit te voeren;
  • Staat er in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat een medewerker het werk door een ander mag laten uitvoeren, dan is dat alleen van betekenis als in de praktijk hier ook werkelijk gebruik van gemaakt kan worden. Dus wat in de praktijk daadwerkelijk gebeurt is belangrijker dan wat afgesproken en beschreven staat in de overeenkomst.
  • De werkgever beloont de medewerker. Deze beloning is hoger is dan alleen een onkostenvergoeding;
  • Voor het bestaan van een arbeidscontract is de precieze hoogte van het loon niet van belang, zolang het maar geen onkostenvergoeding is. De hoogte van het loon kan wel in strijd zijn met het minimumloon;
  • Omdat vrijwilligers geen loon ontvangen, werken ze niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
  • Het werk wordt in dienst van de werkgever verricht. Door het vastleggen van de afspraken en voorwaarden in de arbeidsovereenkomst, is er sprake van een loondienstbetrekking;

Een arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd zijn, en kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Individueel worden opgemaakt of via collectieve afspraken (CAO).

In de sector Zorg en Welzijn zijn diverse collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van toepassing. We noemen de belangrijkste:

Welke CAO op uw organisatie van toepassing is wordt bepaald door de werkingssfeer. Indien een CAO algemeen verbindend is verklaard, dan dienen alle organisaties die onder de werkingssfeer vallen de CAO toe te passen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.