Agenda PGB

Laatste update: 9 januari 2023

Het Persoons Gebonden Budget (PGB) kent veel ontwikkelingen sinds de lancering in 1995. Om het PGB zo optimaal mogelijk te blijven gebruiken is er een agenda opgesteld over de toekomst van het PGB. In deze agenda PGB komen 7 thema’s aan de orde die door vertegenwoordigers van VWS, financiers, budgethouders en zorgaanbieders als belangrijk zijn bestempeld.

7 thema’s agenda PGB

  1. Voorlichting en toerusting
  2. PGB-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Reduceren complexiteit en administratie lasten
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

De uitwerking van deze thema’s gaan zorgen voor :

  • Een groter bewustzijn bij toekomstige budgethouders; wat zijn de mogelijkheden om regie te hebben op je eigen zorg maar ook wat komt er allemaal kijken bij het beheer,
  • Een bewuste en positieve keuze maken voor passende zorg door de zorgvrager in samenspraak met gemeente of zorgkantoor.
  • Het gemakkelijker maken van het beheren van het budget en het verantwoorden van de verleende zorg.

agenda-pgb

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.