Zorgstandaard Dementie

Laatste update: 9 januari 2023

De zorgstandaard dementie heeft als doel om te komen tot vaste normen voor dementiezorg. De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer, maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn uitgangspunt van optimale dementiezorg.

Sinds 2013 is ook de richtlijn ‘Dementie’ van de Federatie Medisch Specialisten deel van deze zorgstandaard.

De richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor cliënten met dementie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. diagnostiek van dementie;
  2. behandeling van dementie;
  3. regionale samenwerking in de zorg voor patiënten met dementie;
  4. de zorgstandaard dementie;
  5. wilsonbekwaamheid medische besluitvorming;
  6. einde van leven;
  7. rijgeschiktheid bij dementie.

De Zorgstandaard Dementie is opgeleverd met een aparte cliëntenversie en een samenvatting en beide documenten kunt u vinden op dit deel van het Kennisplein.

De richtlijn en zorgstandaard zijn verwerkt in een aantal indicatoren waarover de zorgaanbieder verantwoording moet afleggen. Dit wordt de leidraad Kwaliteit van leven genoemd. De leidraad biedt inzicht in de kwaliteit van leven van de persoon met dementie, de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de volhoudtijd van de mantelzorger. De kwaliteit van leven van de persoon met dementie wordt vanuit verschillende perspectieven gemeten.

Er worden vragen op 3 niveaus gesteld:

  • Vragen voor de cliënten over kwaliteit van leven
  • Vragen voor de mantelzorger over de kwaliteit van leven voor zijn naaste/cliënt
  • Vragen voor de mantelzorger over de eigen kwaliteit van leven en volhoudtijd.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.