Specialist Ouderengeneeskunde

Laatste update: 9 januari 2023

Zorg voor ouderen is in beweging. Aan de ene kant is de zorgvraag van ouderen thuis en in het verpleeghuis steeds zwaarder, aan de andere kant wil men in de laatste levensfase zo veel mogelijk aansluiten bij de situatie van daarvoor. Eenvoudiger inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijn en normalisatie van zorg zijn dé nieuwe manieren van ondersteuning en zorg voor ouderen en kwetsbare mensen met een (complexe) zorgvraag. De huisarts en SO zijn hierin een belangrijk duo, in verschillende woonsituaties: zowel thuis, als bij geclusterd wonen (al dan niet privaat: woonzorgcentrum of zorgvilla) en in een zorginstelling.

Client woont thuis

Bij complexe zorg waar meerdere ziektes spelen is de huisartsenzorg niet altijd meer voldoende. Complexe zorg is nodig bij multi-pathologie, atypisch verloop van (chronische) ziekten, onverklaarbare problematiek zoals vallen, gedragsproblemen etc. De SO kan dan de huisarts ondersteunen door het verlenen van een consult, een geriatrisch assessment, het behapbaar maken van polyfarmacie, medebehandeling en eventueel tijdelijk de regiebehandeling op zich nemen.

De huisarts is primair degene die in de thuissituatie de zorg levert. Wanneer de zorg de draagkracht van de huisarts te boven gaat, kan de huisarts de SO inschakelen voor een consult of (mede)behandeling. De SO is gespecialiseerd in ouderenzorg en weet goed om te gaan met de complexe problemen waar ouderen mee te maken kunnen krijgen. SO kan ook (tijdelijk) regie overnemen, zeker voor patiënten met Wlz-indicatie.

De huisarts draagt zorg voor de algemene geneeskundige zorg en de SO voor specifieke ouderenzorg. In de samenwerking gaat het vooral over goed afstemmen van de zorg en wie wat doet. Dit staat goed beschreven in de handreiking van de LHV en Verenso.

Client woont geclusterd

De cliënt heeft toezicht nodig en kan niet meer zelfstandig wonen. Hij of zij woont geclusterd of in een woonzorgcentrum. Hier wordt geen behandeling gegeven, het toezicht is gericht op welzijn en zorg

De huisarts is vaak degene die in een kleinschalige woning de algemene geneeskundige zorg levert. Het idee ‘zorg zoals thuis’ is hier de leidraad. De huisarts betrekt de SO als de zorg te complex wordt of zijn competenties te boven gaat. Deze complexe zorg betreft bijvoorbeeld polyfarmacie, geriatrisch assessment, en medebehandeling en consult bij multi-morbiditeitproblematiek, gedragsproblemen en dementieklachten.

De huisarts draagt zorg voor de algemene geneeskundige zorg en de SO voor specifieke ouderenzorg. In de samenwerking gaat het vooral over goed afstemmen van de zorg en wie wat doet. Dit staat goed beschreven in de handreiking van de LHV en Verenso.

Client woont in een zorginstelling

De cliënt heeft 24 uur toezicht nodig en behandeling.
Het ligt voor de hand dat de SO de regiebehandelaar is voor de overgrote doelgroep binnen de zorginstelling. In het licht van een zware zorgvraag is het onderscheid tussen algemene zorg en specifieke ouderenzorg vaak diffuus.

Als overeengekomen wordt dat de huisarts een rol speelt in het verpleeghuis dan draagt de huisarts zorg voor de algemene geneeskundige zorg en de SO voor de specifieke ouderengeneeskundige zorg. De huisarts is hierin een nieuwe speler omdat het hier behandeling in een zorginstelling betreft. Zijn rol en taak is niet anders dan wanneer de huisarts inwoners in de wijk behandelt. In de samenwerking gaat het vooral over goed afstemmen van zorg en wie wat doet. Dit staat goed beschreven in de handreiking van de LHV en Verenso.

 

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.