Kwaliteitskader Jeugdzorg

Laatste update: 9 januari 2023

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tot het verlenen van verantwoorde hulp. Deze verplichting is verder uitgewerkt in de norm van de verantwoorde werktoedeling. De gemeenten, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties hebben gezamenlijk het kwaliteitskader Jeugd opgesteld om een aanzet te geven voor de wijze waarop de norm van de verantwoorde werktoedeling in de praktijk kan worden toegepast. Het kwaliteitskader is een veldnorm. Dit wel zeggen dat de veldpartijen gezamenlijk hebben afgesproken op welke wijze zij gaan werken.

Zorgaanbieders zijn dus verplicht om te werken aan de hand van de norm van de verantwoorde werktoedeling. In het kwaliteitskader wordt beschreven op welke wijze zij op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze norm.

Het Kwaliteitskader Jeugd is geschreven voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Ook vrijgevestigde professionals (zzp’ers) die jeugdhulp aanbieden zijn gebonden aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Als professionals in dienst van de gemeente (de toegang tot) jeugdhulp uitvoeren dan moet de gemeente zelf ook voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Daarnaast moet de gemeente controleren of de jeugdhulpaanbieders aan wie zij het werk toedelen kunnen voldoen aan de eisen uit de norm.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.