Rechtsvormen

Laatste update: 27 november 2019

Als u een bedrijf start, moet u een rechtsvorm kiezen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), of vennootschap onder firma (vof). Kies een rechtsvorm die het best past bij uw situatie. Kijk bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid wilt regelen, hoe de toekomst eruitziet en wat voor u fiscaal voordelig is. Kijk daarnaast of de financierders waar u een contract mee al wilt sluiten, voorwaarden stellen aan een rechtsvorm.

Type rechtsvormen

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvorm is de onderneming met het privévermogen aansprakelijk voor schulden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. De eenmanszaak: de oprichter is ook eigenaar en volledig zelfstandig. De eenmanszaak kan solistisch blijven werken als ZZP-er of mensen in loondienst hebben.
  2. De vennootschap onder firma (VOF): De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin één of meer partners een organisatie voeren. De partners zijn de vennoten (of firmanten). Iedere partner brengt iets in bij de oprichting van de organisatie. Dat kan geld zijn maar ook goederen, persoonlijke inzet of goodwill. Iedere partner is met zijn privévermogen voor 100% aansprakelijk als de VOF haar verplichtingen niet nakomt. Ongeacht welke partner de situatie heeft laten ontstaan. Wanneer de VOF failliet gaat, gaan alle partners ook privé failliet.
  3. Wilt u een VOF beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt een (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.
  4. De maatschap: De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer zelfstandig ondernemers, meestal uit dezelfde beroepsgroep. Elke ‘maat’ brengt iets in bij de oprichting, zoals arbeid, geld of goederen. Alle voordelen/winst die behaald worden, worden door de maten gedeeld. Het voordeel dat hieruit ontstaat wordt gedeeld. De inbreng kan arbeid, geld of goederen zijn.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

De onderneming is alleen aansprakelijk met het bedrag dat geïnvesteerd is. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten, en de aandeelhouders kunnen niet meer geld verliezen dan het bedrag dat ze hebben ingebracht. De volgende rechtspersoonlijkheden worden onderscheiden:

  1. Besloten vennootschap (BV): het kapitaal van de organisatie is in aandelen verdeeld tussen de vennoten. De BV heeft dezelfde juridische status als een natuurlijk persoon en heeft dezelfde rechten en plichten. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag waarmee zij in de vennootschap deelnemen. De directeur(en) en commissarissen zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders (de Algemene vergadering van Aandeelhouders AvA). De bestuurders geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Bij kleine bv’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (dga).
  2. Coöperatie: een coöperatie is een samenwerkingsvorm waar organisaties in verenigde vorm samenwerken. Iedere individuele deelnemer kan een eigen onderneming hebben en binnen de coöperatie bijvoorbeeld kennis en arbeidskracht delen.
  3. Stichting: een stichting wordt vaak opgericht vanuit een maatschappelijke, sociale of ideële doelstelling. De stichting bestaat uit een bestuur, maar heeft geen leden. Er kan wel personeel in dienst zijn. Via de statuten kan bepaald worden dat een Raad van Commissarissen wordt ingesteld. Deze houdt toezicht op het bestuur. Bij een stichting die de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan personeel in dienst nemen.

Meer informatie over 'Rechtsvormen'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.