Zorgverzekeraars verkennen langere indicatiestelling voor pgb-houders in Zvw

Wijkverpleging, pgb, Zvw

Geplaatst op: 30 september 2022

Zorgverzekeraars Nederland onderzoekt samen met vertegenwoordigers van cliënten en wijkverpleegkundigen of een persoonsgebonden budget (PGB) voor langer dan twee jaar kan worden afgegeven voor chronisch zieken of gehandicapten in de Zorgverzekeringswet. In de richtlijnen van en voor zorgverzekeraars staat nu dat binnen twee jaar het volgende budget wordt vastgesteld aan de hand van een nieuwe indicatiestelling.

De gesprekken hierover komen voort uit signalen uit de samenleving en de politiek en zijn gebaseerd op eerder gemaakte bestuurlijke afspraken.

Indicatie belastend

Voor veel budgethouders met een chronische ziekte of handicap is een indicatie belastend, doordat het ziektebeeld bij elke indicatie onveranderd is en zij dit toch weer opnieuw moeten opgeven. “Het is begrijpelijk dat zij dit als vervelend ervaren, maar we doen dit met goede redenen’’, zegt Adema, directeur Zorg.

De gevolgen van een dwarslaesie verdwijnen natuurlijk niet, maar er kunnen wel andere veranderingen zijn. Zo kan het zijn dat de zelfredzaamheid achteruit is gegaan of dat nieuwe hulpmiddelen ingezet moeten worden. Daarnaast kan de privé-situatie veranderen, als bijvoorbeeld een mantelzorger uitvalt, waardoor meer professionele zorg noodzakelijk is. Deze benadering is gebaseerd op de werkwijze van de wijkverpleegkundige, die na een indicatiestelling zogeheten zorg in natura levert. Ook de wijkverpleegkundige komt regelmatig langs om te kijken of de cliënt nog de juiste zorg krijgt.

Regelmatige check

Bij een ruimere indicatiestelling, die nu samen met VWS, Per Saldo en V&VN wordt onderzocht, hechten de zorgverzekeraars ook aan tussentijdse betrokkenheid van de wijkverpleegkundige, zodat deze regelmatig kan checken of cliënten nog de juiste zorg krijgen. Adema: “Dat is een van de voorwaarden waarover we met de partijen in gesprek zijn. Hoe kunnen zorgverleners tussen de langduriger toekenningen van budgetten door de vinger aan de pols houden, zodat de cliënt de juiste hoeveelheid zorg krijgt? En dat kan minder maar ook meer zijn. De indicatiestelling wordt dan slechts een formaliteit en niet een grote en spannende horde die in één keer genomen moet worden. Het geeft de cliënt bovendien meer zekerheid vooraf over de uitkomst van zo’n herbeoordeling.’’

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.