Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over #dezorgvanmorgen

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 18 mei 2022

#dezorgvanmorgen

Met een korte, opvallende film lanceert Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen. Iedereen met hart voor de zorg wordt via social media uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en over noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende cliënten en zorg- en hulpverleners werken mee om het gesprek actief op gang te brengen. Met eigen video-testimonials delen zij hun ervaringen en vertellen over hun keuze voor betere zorg.

Toekomst van de zorg als er niets gebeurt

Een overvolle wachtkamer en een wanhopige arts die geen idee heeft hoe hij het nog moet rooien: de korte film van het Zorginstituut schetst een indringend en somber beeld hoe de zorg er over 20 jaar uitziet als er niets gebeurt. De voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk. Maar, luidt de boodschap van de film van het Zorginstituut: het ís nog niet te laat.

Bekijk de video over de zorg van morgen

Gesprek binnen en buiten de zorg op gang brengen

“Passende zorg betekent een ommezwaai in hoe we denken over zorg en dwingt tot duidelijke keuzes”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut. “Het doemscenario uit de film is wat er gebeurt als we níets zouden doen. Dat gaat niet gebeuren.” “We willen het gesprek over passende zorg en hoe er invulling aan wordt gegeven, helpen op gang te brengen”, aldus Wijma. “Iedereen die in de zorg werkt of deze een warm hart toedraagt, nodigen we uit mee te praten en denken over onze zorg van morgen.” De discussie zal breder dan alleen in de zorg gevoerd moeten worden, want passende zorg beperkt zich niet tot de spreekkamer of binnen de muren van een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of zorginstelling, maar gaat ook over sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld over de noodzaak om eerder en beter aandacht te hebben voor schuldenproblematiek of slechte huisvesting omdat die vaak de oorzaak zijn van ziekte door stress.

Hashtag #dezorgvanmorgen

Het gesprek over passende zorg wordt de komende 6 weken aangezwengeld en gevoerd via de hashtag #dezorgvanmorgen. Cliënten en patiënten, ervaringsdeskundigen, artsen en ook bestuurders leggen met video-testimonials de vingers op zere plekken en vertellen ze op basis van hun ervaringen hoe de verandering richting passende zorg eruit kan of zou moeten zien. Ook professionals uit andere maatschappelijke sectoren delen hun ideeën over #dezorgvanmorgen.

De bewustwordingscampagne #DeZorgVanMorgen start dinsdag 17 mei en loopt door tot medio juni. Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen.

Bron: Zorginstituut Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.