Zilveren Kruis gaat aanbieders wijkverpleging verder beperken

Wijkverpleging

Geplaatst op: 8 april 2021

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaat het aantal aanbieders in de wijkverpleging per regio flink terugdringen. Per 2022 mag maximaal 33% van de zorg worden uitbesteed aan onderaannemers, nu is dat de helft. ‘We willen dat onze klanten één herkenbaar en aanspreekbaar team ervaren, dat elkaar kent en met elkaar samenwerkt’, schrijft Zilveren Kruis in het document Zorginkoop voor 2022. De maatregel past binnen de regels van het beleid langdurige zorg van het zorgkantoor.

Zilveren Kruis wil de klanttevredenheid en kwaliteit van de wijkverpleging vanaf volgend jaar ook verbeteren door de zogeheten PREM-meting op te nemen in het tariefaanbod. PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst voor cliënten.

Digitalisering

Samenwerking en digitalisering zijn voor Zilveren Kruis de kernwoorden voor de zorginkoop 2022. Ook hebben we met de versnelde invoering van digitale zorg een impuls gegeven aan de transformatie van de gezondheidszorg.’ Een voorbeeld is de samenwerking tussen huisartsen en thuiszorgorganisaties in Amsterdam bij de opvang van coronapatiënten uit ziekenhuizen. Die kunnen daardoor sneller naar huis. Thuis kunnen ze hun zuurstofgehalte meten en elke dag digitaal doorgeven aan hun huisarts. Die kan snel en accuraat advies geven over toediening en afbouw van zuurstof en medicatie. Dit soort samenwerking wil Zilveren Kruis in 2022 versnellen door het inkoopbeleid.

Zorg op afstand

Zilveren Kruis schrijft dat de zorg op afstand een vlucht heeft genomen in de coronacrisis. Vooral digitale gegevensuitwisseling en consulten namen toe: Het merendeel van de patiënten vond online therapie prettig en wil ook na de pandemie online zorg krijgen. Ze krijgen er meer vrijheid door. Ook professionals waarderen deze manier van werken. We willen dit soort projecten in 2022 uitbouwen.

Vijf maatregelen voor JZOJP

De zorgverzekeraar neemt vijf maatregelen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) dichterbij te brengen. Ze versterkt de samenhang tussen zorg en welzijn en verbetert de aandacht voor leefstijl door inzet van het aanbod uit het best passende domein. Daardoor worden achterliggende problemen (zoals eenzaamheid en schulden) aangepakt. Ook wordt samen met Syntrus Achmea gekeken naar een manier om met woonvormen langer zelfstandig thuiswonen mogelijk te maken.

Bovendien moet vroegtijdige signalering van problemen de zorgvraag verminderen, onder meer met tijdelijke opnamemogelijkheden dicht bij huis. Digitalisering gaat de zorg thuis vergroten: door digitale diagnostisering, behandeling en monitoring. Tot slot wil Zilveren Kruis mensen stimuleren om de regie te nemen: Door in netwerken afspraken te maken over het regionale en landelijke aanbod van chronische en electieve zorg.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Wat betreft GLI schrijft Zilveren Kruis dat het bij de zorginkoop voor 2022 inzet op overeenkomsten met regio-organisaties. Doel is tweejarige contracten, nu is dat voor GLI één jaar. Vanaf 2022 koopt Zilveren Kruis GLI ook in de provincie Friesland.

Ggz-aanbieders

Van ggz-aanbieders verwacht Zilveren Kruis dat ze meewerken om de wachttijden te verkorten. Ze moeten meedoen aan de transfertafels of het systeem in de regio. Ook dienen ze beter samen te werken met andere aanbieders in de regio om de wachttijden binnen de Treeknormen te krijgen.

Daarnaast vindt Zilveren Kruis dat ggz-aanbieders verwijzers moeten ondersteunen in de triage. Doel is patiënten sneller bij de juiste behandelaar krijgen. Tegelijkertijd stimuleert de verzekeraar huisartsen om gebruik te maken van (online) triage tools om de verwijzingen naar de ggz te verbeteren.

Lees meer:

inkoopbeleid Zilveren kruis 2022-2023

inkoopbeleid wijkverpleging 2022

Bron: Zorgvisie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.