Wzd – Extra tijd voor aanleveren kwalitatieve analyse

WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 5 juli 2021

In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om onder meer een kwalitatieve analyse onvrijwillige zorg. Die analyse moet voor 1 juli, bij de inspectie worden aangeleverd.

De inspectie heeft op 1 juli 2021 slechts een klein aantal Wzd-analyses ontvangen over 2020. Wij gaan ervanuit dat er meer zorgaanbieders zijn die in 2020 onvrijwillige zorg hebben toegepast, die valt onder de Wzd. De IGJ wil deze zorgaanbieders de gelegenheid geven om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Daarom krijgen zorgaanbieders hiervoor extra tijd: tot 21 juli 2021.

Voor aanbieders van gehandicaptenzorg geldt dat zij de analyse (mogelijk als onderdeel van het kwaliteitsrapport), ook direct bij de IGJ moeten aanleveren.

Meer informatie over de extra tijd staat op de website van de IGJ: Extra tijd voor aanleveren Wzd-analyse onvrijwillige zorg 2020.

Op deze pagina Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd staat meer informatie over hoe de analyses aangeleverd moeten worden.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.