Wtza en pgb- aanbieders van zorg en jeugdhulp

Jeugdhulp, pgb

Geplaatst op: 2 december 2021

WTZA PGB-aanbieders

wtza-pgb-aanbiedersOp 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking.

Deze nieuwe wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Daardoor veranderen een aantal dingen voor startende aanbieders en krijgen zij bijvoorbeeld te maken met een meldplicht. 

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Daarnaast zorgen de regels voor een betere bewustwording van startende aanbieders. Nog voordat zij beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder.

Wat betekent de Wtza voor de pgb-zorgaanbieder?

De Wtza geldt ook voor pgb-aanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen, bekostigd uit een Zvw- of Wlz-pgb of Jeugdwet-pgb. Niet alleen voor nieuwe aanbieders heeft de wet gevolgen maar ook voor sommige bestaande aanbieders. Het is daarom belangrijk dat alle pgb aanbieders van zorg en jeugdhulp zich goed voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat u zichzelf zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de Wtza is er een aparte Q&A beschikbaar.

Q&A Wtza PGB-zorgaanbieders

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.