Wtza: ontwikkelingen jaarverantwoording, interne toezichthouder en vergunningplicht

Wtza

Geplaatst op: 27 juni 2024

Wtza ontwikkelingen

leeswijzer-aangepaste-informatiebrochures-wtza-2022-jaarverantwoording-wtzaIn ons nieuwsbericht van 29 maart jl. hebben we u geïnformeerd over de voorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Vorige week heeft minister Helder een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij schrijft voorbereidingen te treffen om deze voorstellen te gaan uitvoeren.

Jaarverantwoording

De verantwoordingsplicht voor micro-aanbieders wordt teruggebracht naar maximaal drie vragen: identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten. Micro-aanbieders zijn zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata hebben voldaan aan minimaal twee van de drie eisen:

  • Balanstotaal van maximaal 450.000 euro.
  • Netto-omzet van maximaal 900.000 euro.
  • Maximaal 10 FTE medewerkers in loondienst (ZZP’ers (bijvoorbeeld waarnemers) worden niet meegeteld).

De minister streeft er naar om deze wijziging per 1 januari 2025 in te laten gaan. Dit loopt gelijk met het einde van de pauze van de jaarverantwoording. Zo kunnen de micro-aanbieders zich, vanaf boekjaar 2024, verantwoorden volgens deze regels. Deze wijziging ligt nu voor bij de Eerste Kamer

Grens interne toezichthouder verhoogd voor een deel van de aanbieders

De minister wil het uitvoeringsbesluit Wtza gaan aanpassen. Dit betekent dat:

  • de omvangsgrens voor intern toezicht wordt verhoogd naar 50 of meer zorgverleners voor zorgaanbieders die op dit moment verplicht zijn om intern toezicht te regelen vanaf 26 zorgverleners.
  • de huidige grens voor zorgaanbieders, waar cliënten tenminste 24 uur verblijven, of waarbij er sprake is van persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging blijft wel gelden en wordt dus niet verhoogd.

Wanneer het uitvoeringsbeleid Wtza aangepast gaat worden is nog niet bekend.
Tot die tijd blijven de huidige eisen gelden.

Uitbreiding vergunningplicht

Het voorstel om de vergunningplicht uit te breiden ligt nu bij de Eerste Kamer. Concreet betekent dit dat:

  • nieuwe zorginstellingen, ook als zij met tien of minder zorgverleners zorg leveren, een vergunning moeten aanvragen.
  • bestaande zorginstellingen, die met tien of minder zorgverleners zorg verlenen, krijgen automatisch een vergunning en hoeven dus niet actief een Wtza-vergunning aan te vragen.

Wanneer deze uitbreidingsplicht aangepast gaat worden is nog niet bekend.
Tot die tijd behandelt het CIBG vergunningaanvragen volgens de huidige eisen.

Meer informatie

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.