Woonplaatsbeginsel beschermd wonen per 2023 niet haalbaar

beschermd wonen. ggz

Geplaatst op: 3 maart 2022

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Met het woonplaatsbeginsel wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

Door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend worden. Daarnaast moet er een aantal aandachtspunten uitgewerkt worden, in samenhang met het advies van de Raad van State, over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Het Rijk, gemeenten en andere partijen gaan hierover in overleg. Hierna wordt bezien in hoeverre bijstelling van de maatregelen nodig is in het kader van de transitie naar beschermd thuis en wat de gevolgen zijn voor het tijdpad.

Het beleid van Rijk en gemeenten is en blijft gericht op de geleidelijk transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. De visie van de Commissie Toekomst beschermd wonen is daarbij leidend.

Toekomst van bescherm wonen

Mensen met psychische problemen moeten zoveel mogelijk thuis of in de eigen woonplaats kunnen blijven wonen met ambulante ondersteuning. Op 1 januari 2022 is gestart met de doordecentralisatie  van beschermd wonen. In dat kader was het streven om per 1 januari 2023 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen en een daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel in te voeren.

Meer lezen

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gevolgen uitstroom Wlz voor beschermd wonen

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.