Wooninitiatieven en pgb

Geplaatst op: 27 juni 2024

kwaliteitskompasWooninitiatieven en pgb

Minister Helder schreef twee weken geleden een brief naar de Tweede Kamer. Onder meer door een aantal misstanden bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven kondigt ze een viertal maatregelen aan.

1. Versteviging toegang pgb

De minister onderzoekt mogelijkheden om het pgb onder voorwaarden of gedeeltelijk toe te kennen. Dat betekent dat zorgkantoren bijvoorbeeld eisen kunnen stellen aan de inkoop van zorg en ondersteuning of kunnen verzoeken om de inzet van behandeling naast het pgb. Het kan ook betekenen dat zorgkantoren bepaalde wooninitiatieven onderbouwd uitsluiten als die naar hun oordeel geen verantwoorde en doelmatige zorg leveren. Zorgkantoren ervaren nu onvoldoende (juridische) basis om hierop in te grijpen.

2. Meer zicht op pgb-gefinancierde wooninitiatieven

De minister ontwikkelt een transparantieregister pgb-gefinancierde wooninitiatieven. Met dit register ontstaat een landelijk dekkend overzicht van alle pgb-gefinancierde wooninitiatieven via het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). De IGJ gebruikt dit register bij haar toezicht. BVKZ is inmiddels gevraagd om mee te werken aan het overzicht van alle verschijningsvormen van kleinschalige (pgb en gecontracteerde) Wlz-wooninitiatieven.

3. Optimaliseren informatie-uitwisseling

IGJ en ZN/zorgkantoren werken in hun uitvoering aan betere informatie-uitwisseling rond pgb-gefinancierde wooninitiatieven. Het gaat om informatie-uitwisseling bij signalen dat het ergens niet goed gaat. Het gaat ook om uitwisseling van informatie in crisissituaties.

4. Vergroten mogelijkheden voor contractering

ZN/zorgkantoren onder­zoeken hoe zij contracteringsmogelijkheden voor pgb-gefinancierde woon­initiatieven kunnen verbeteren per contractjaar 2026. Daar hoort ook bij dat zorgkantoren proactief het gesprek voeren met pgb-gefinancierde wooninitia­tieven over de mogelijkheden voor en implicaties van een contract.

Zorgkantoren maken gebruik van de inzichten uit de pilot van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en zorgkantoor Zilveren Kruis. In de pilot stimuleerden zij de contractering van pgb-wooninitiatieven.

Pilot overstap pgb naar ZiN

Betrokkenheid van BVKZ

De minister geeft in haar brief aan dat ze BVKZ gaat betrekken bij de uitwerking van deze stappen. We zijn inmiddels in gesprek met het ministerie hierover, omdat we geen voorstander zijn van de maatregelen, zoals het transparantieregister. We vinden het daarom belangrijk betrokken te zijn en in gesprek te blijven met het ministerie en andere partijen, zoals ZN en de inspectie t.b.v. de kleinschalige wooninitiatieven die in de behoefte voorzien van budgethouders en inspelen op de eigen regie van deze zorgvragers.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.