Wijkverpleging: contractering, werkdruk en een kamerbrief

Wijkverpleging

Geplaatst op: 31 maart 2022

Wijkverpleging nieuws

Deze week is er veel nieuws te melden over de wijkverpleging.

 • De Nza publiceerde de monitor over de contractering in 2021.
 • Het Nivel onderzocht hoe de werkdruk onder wijkverpleegkundigen ervaren wordt in relatie met documentatie.
 • Minister Helder stuurde de Tweede Kamer een brief over de huidige stand van zaken.

Monitor contractering 2021

Daling aantal cliënten en ongecontracteerde zorg en nauwelijks nieuwe contracten

Het aantal unieke patiënten in de wijkverpleging is gedaald. Dit is opmerkelijk gezien de toename van de vergrijzing en de wens tot meer zorg thuis. De Nza gaat het komend jaar onderzoeken wat de oorzaak van deze daling is.

Monitor contractering 2021

De gerichte acties, in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging om ongecontracteerde wijkverpleging te verminderen, lijken te werken. Tussen 2018 en 2019 daalde de ongecontracteerde zorg met 37%. Het jaar daarna nog eens met 5%. Tegelijkertijd trad toen ook een daling op van 2 procent in de gecontracteerde zorg. Het gaat alleen om zorg in natura, het pgb en palliatief terminale zorg zijn uitgesloten.

Dit jaar kregen minder nieuwe zorgaanbieders een contract aangeboden, dan voor het jaar 2021. Sterker nog: acht van de tien zorgverzekeraars wezen alle nieuwe zorgaanbieders af, slechts twee zorgaanbieders contracteerden wél nieuwe wijkzorgaanbieders.

De zorgverzekeraars noemen verschillende redenen om een nieuwe zorgaanbieder af te wijzen voor een contract.

 • Issues met integriteit en fraude;
 • Twijfels over de kwaliteit van de zorgverlening;
 • De zorgaanbieder kan de inzet van hbo-verpleegkundigen niet garanderen;
 • De zorgaanbieder kan geen integraal zorgaanbod leveren;
 • Een aantal zorgverzekeraars biedt ZZP’ers geen contract aan.

Op 12 april 2022 organiseert de NZa een webinar voor zorgaanbieders waar zij goede voorbeelden uit de praktijk met elkaar kunnen delen.

BVKZ maakt zich zorgen over een aantal uitkomsten uit de monitor 2021. De ongecontracteerde zorg daalt, maar tegelijkertijd bieden zorgverzekeraars nauwelijks nog contracten aan aan nieuwe aanbieders. Ervaart u problemen in de contractering? Laat het ons dan weten via info@bvkz.nl. Zo weten we welke problemen er spelen en waar we actie op kunnen inzetten.

 

Werkdruk onder wijkverpleegkundigen door documentatie

Wijkverpleegkundigen schatten in dat zij gemiddeld 12 uur per week besteden aan documentatie. Vooral de documentatie over organisatorische zaken zorgt voor frustraties bij wijkverpleegkundigen. Het Nivel onderzocht de relatie tussen ervaren werkdruk en documentatie onder wijkverpleegkundigen in vragenlijstonderzoek en focusgroepen.

Meer informatie

Kamerbrief 

Minister Helder stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de stand van zaken.

De brief staat vandaag ook op de agenda van het commissiedebat (zie hierover ons bericht in deze nieuwsbrief).
Onderwerpen die in deze brief aan bod komen 

 • Oplossingen om de arbeidsmarkttekorten aan te pakken.
 • Ontwikkelingen rondom het kwaliteitskader wijkverpleging, wachttijden casemanagement dementie en herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging.
 • Hoe de bekostiging per 2022 en de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW) bijdragen aan een toekomstbestendige wijkverpleging.
 • De mate van gecontracteerdheid en de tevredenheid over het contracteerproces.

Kamerbrief wijkverpleging

Bron: NZa, Nivel en Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.