Wijkverpleging cliënttevredenheid 2023 en wat te doen in 2024

Geplaatst op: 23 mei 2024

Wijkverpleging cliënttevredenheid

Verslagjaar 2023

De cliënttevredenheid over wijkverpleging was, in het vierde opeenvolgende jaar dat de PREM meting is uitgevoerd, nog steeds hoog. De resultaten van uw organisatie, inclusief een benchmark, zijn terug te vinden via het portaal van Mediquest.

Meetjaar 2024

Voor meetjaar 2024 geldt dat de afspraken van het Kompas alvast in werking treden. Dat houdt in dat alle organisaties vóór 31 december 2024 een kwaliteitsbeeld publiceren op de website en dat zij in 2024 de cliëntervaringen meten en aanleveren op de manier die beschreven stond in de huidige kaders en handboeken van verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

Het handboek voor cliëntervaringen 2024 is momenteel nog in ontwikkeling. Organisaties kunnen wel alvast aan de slag met de metingen gezien de inhoud van de vragenlijst niet wijzigt ten opzichte van 2023. Concreet betekent dit voor cliënten in de wijkverpleging de PREM vragenlijst en voor cliënten in het verpleeghuis de gemiddelde totaalscore op basis van 6 vragen. Let op: bij de Wlz wordt daarnaast één aanbevelingsvraag (NPS) toegevoegd (dezelfde als de PREM wijkverpleging).

Via de website van Kwaliteit Wijkverpleging en uw branchevereniging wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Helpdesk Mediquest niet bereikbaar

Vanwege de ontwikkelingen rondom het kwaliteitskompas is Mediquest (tijdelijk) niet beschikbaar via de helpdesk. Uw vragen over verslagjaar 2023 en meetjaar 2024 kunt u stellen aan BVKZ door te mailen naar helpdesk@bvkz.nl

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.