Wetenschappelijk onderzoek kleinschalige zorg

Geplaatst op: 16 september 2021

Kleinschalige zorg wordt door cliënten, naasten en zorgverleners hooggewaardeerd. Dit blijkt uit alle gesprekken die we met iedereen hebben. Maar wat maakt kleinschalige zorg dan zo bijzonder en gewaardeerd? Hoe kunnen we dat meetbaar maken en laten zien? Om objectief aan te tonen wat de specifieke kenmerken en karakteristieken van kleinschalige zorg zijn, laten BVKZ en Coöperatie Hesterhuizen een kwalitatief en een kwantitatief wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, dat gedurende een periode van 3 jaar zal lopen.

Het onderzoek staat onder coördinatie van dr. J. Beernink in samenwerking met Prof. dr. G. Westerhof verbonden aan de Universiteit Twente. Daarnaast wordt samengewerkt met Stichting Beroepseer en de branchevereniging VvAA.

Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvat o.a. het in beeld brengen van het levensverhaal van de bewoner, in zijn of haar context. Het onderzoeksteam zal hiervoor diepte-interviews houden met bewoners, hun familie en hun zorgverleners. Ook zal er, gedurende een aantal jaren, een aantal cliënten gevolgd worden die nu in een kleinschalige woonvoorziening wonen en eerder zijn vastgelopen binnen grote zorgorganisaties. Wat maakt dat het binnen de kleinschalige zorg wel lukt en welke oorzaken zijn er te vinden waarom het eerder niet goed ging?

Het onderzoeksteam zal ook bij een twintigtal leden van BVKZ vragenlijsten uitzetten, om zo kwantitatieve data te verzamelen. Zo kunnen de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten elkaar versterken en aanvullen. Momenteel worden er studenten geworven die deel zullen gaan uitmaken van het onderzoeksteam. Naar verwachting gaan zij begin volgend jaar aan de slag met de verschillende onderzoeks-onderdelen.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de voortgang.

Door lid te worden van onze branchevereniging kunnen we uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld bovenstaand onderzoek. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via info@bvkz.nl of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door Tosca Hoogveld, senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.