Wet energietoeslag 2023

vpt, beschermd wonen, Verpleeghuiszorg, pgb

Geplaatst op: 19 januari 2023

Wet energietoeslag 2023

wet-energietoeslag-2023

Onlangs is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag sluit aan op de toeslag voor 2022. Gemeenten krijgen in 2023 opnieuw de bevoegdheid om eenmalig een onbelaste energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dat vraagt om een nieuwe wijziging van de Participatiewet.

Doelgroep afbakening

Wettelijk zijn er drie doelgroepen uitgesloten: studenten, dak- en thuislozen en jongeren tot 21 jaar. Er is géén wettelijke uitsluiting van mensen in een zorginstelling. (paragraaf 2.2 wetsvoorstel)

Wanneer in werking?

Gemeenten mogen niet eerder dan de inwerkingtreding van de wet aan de slag met aanvragen en uitkeren van de energietoeslag 2023. Zij mogen dus niet op de wet vooruitlopen. Dit in tegenstelling tot de inwerkingtreding van de energietoeslag 2022, waarbij met hoge uitzondering door het Rijk aan gemeenten werd gevraagd om er alvast mee aan de slag te gaan. Dit is dus niet het geval bij de energietoeslag 2023. De energietoeslag 2023 kan tot en met 31 december 2023 worden uitgekeerd.

Uitkering toeslag

De nieuwe energietoeslag van 1300 euro kan opgesplitst worden in een bedrag van 500 euro in 2023 als toevoeging op de energietoeslag 2022 en 800 euro in 2023 (na inwerkingtreding van de Wet). Gemeenten bepalen dit zelf. Het kan dus zijn dat gemeenten er voor kiezen om 1300 euro uit te keren in 2023, maar dat kan dan alleen nadat de Wet energietoeslag 2023 in werking getreden is.

Beleidsvrijheid

Gemeenten behouden beleidsvrijheid binnen de wettelijke kader op de onderstaande punten. Het collega bepaalt:

  • binnen het wettelijke kader de doelgroep van de eenmalige energietoeslag, hetgeen betekent dat het college bepaalt wat er onder een ‘laag inkomen’ moet worden verstaan.
  • bij de formulering van de doelgroep of er groepen moeten worden uitgesloten van het recht op een eenmalige energietoeslag.
  • welk inkomen in aanmerking wordt genomen.
  • de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen.
  •  en welk vermogen in aanmerking wordt genomen.
  • de hoogte van het bedrag van de toe te kennen eenmalige energietoeslag, eventueel gedifferentieerd naar leefsituatie.

Wat vindt BVKZ?

Wij zijn blij dat er ook in 2023 ondersteuning komt voor mensen met lage inkomens en die financieel niet voldoende weerbaar zijn tegen oplopende kosten. Tevens zijn we blij met het feit dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor bewoners van een zorg-, revalidatie- en verpleeginstelling en voor instellingen voor beschermd of begeleid wonen die zelf de energiekosten betalen (gescheiden wonen en zorg – mensen met een PGB en VPT). (Voor zorginstellingen waar de instelling de energiekosten betaalt zie ons artikel: eerste prijscontouren tegemoetkoming energiekosten voor woonzorginitiatieven blokaansluiting)

We betreuren het dat pas medio 2023 de wet in werking treedt en gemeenten dan pas actie kunnen ondernemen. Daarnaast zijn er gemeenten die vooruitlopend op de Wet al 500 euro hebben uitgekeerd als toevoeging op de energietoeslag van 2022 en andere gemeenten niet. Hierdoor ontstaat er onduidelijkheid bij inwoners.

Bron: Zorg & Sociaalweb

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.