Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 30 september 2022

De Tweede Kamer heeft deze week het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Hierna moet de Eerste Kamer er zich nog over buigen.

Wat betekent deze wet?

De wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten delen.

Kaderwet

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo’n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.
De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.

Afspraken over hoe elektronisch uit te wisselen

Met de wet kan de minister niet alleen bepalen dát zorgverleners gegevens met elkaar elektronisch moeten uitwisselen (spoor 1), maar ook volgens welke afspraken dit moet verlopen (spoor 2). Denk aan een recept voor medicijnen of een röntgenfoto. Deze afspraken kunnen gaan over taal en techniek.

Spoor 1
De verplichting: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum verplicht elektronisch verlopen.

Spoor 2
Normalisatie en certificering: de aangewezen gegevensuitwisseling moet vanaf een bepaalde datum elektronisch én volgens standaarden verlopen. Dit betekent certificering van software van ICT-leveranciers. Daarnaast zijn zorgverleners verplicht om gecertificeerde software te gebruiken

Website Gegevensuitwisseling in de zorg

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.