Werken met en als ZZP’er in de zorg: impact kabinetsbeleid?

ZZP'er, werkgevers

Geplaatst op: 5 januari 2023

ZZP’ers in de zorg

Het kabinet zet volop in om het aantal ZZP’ers in de zorg terug te brengen door schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de regels rondom het werken met en als ZZP’er toekomstbestendig te maken.

Beoordeling van de arbeidsrelatie

Het kabinet wil drie elementen in regelgeving vastleggen:

  1. Worden er instructies gegeven en wordt er toezicht gehouden op het werk? (ook wel aangeduid als materieel gezag)
  2. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
  3. Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het criterium van organisatorische inbedding is nieuw. Het is nu nog niet duidelijk is welke impact dit in de praktijk zal hebben.

Handhaving op de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet Dba)

Het kabinet wil de handhaving op deze wet snel versterken en per 1 januari 2025 het ‘handhavingsmoratorium’ opheffen. In de afgelopen jaren is er nauwelijks aan handhaving gedaan. Daardoor liepen opdrachtgevers en -nemers bijna geen risico op ‘een correctie’. Dat is de afgelopen maanden veranderd; er zijn nu 55 medewerkers van de Belastingdienst die in negen maanden tijd dertien aanwijzingen hebben gegeven aan opdrachtgevers.

Werkprogramma voor werken met en als ZZP’ers in de zorg

Het kabinet wil via een werkprogramma aan de slag met de specifieke problematiek in de zorg. De werkdruk kan mensen ertoe bewegen om zelfstandige te worden, maar daarmee ontstaat nog meer werkdruk voor werknemers in dienst. Ook zijn er zorgen over de daarmee gepaard gaande oplopende kosten. Het kabinet gaat daarom de samenhang tussen de algemene maatregelen en de sectorspecifieke maatregelen nadrukkelijk bewaken en waar nodig aanvullende maatregelen nemen.

Bron: Rijksoverheid en Skipr

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.