Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken gepubliceerd

Ouderenzorg

Geplaatst op: 16 december 2021

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken

wegwijzer-domeinoverstijgend-samenwerkenAls gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders écht gaan samenwerken, kunnen meer kwetsbare ouderen op een fijne manier in hun eigen omgeving blijven. Dat blijkt uit de experimenten met ‘domeinoverstijgend samenwerken’ van de gemeenten Dongen, Ede en Hollandscheveld. Hun ervaringen zijn nu gebundeld in een handige wegwijzer, vol tips en achtergrondinformatie. Nieuwe samenwerkingspartners kunnen er direct mee aan de slag.

Speciaal opgeleide arrangeurs

Het doel van domeinoverstijgend samenwerken is dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk gelukkig zijn in hun eigen omgeving. Daarvoor hebben deze ouderen zorg en ondersteuning vanuit verschillende domeinen nodig. Dus betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). En dat maakt het heel ingewikkeld. Want elk domein heeft zijn eigen regels voor toegang en een eigen eindverantwoordelijke: respectievelijk de zorgverzekeraar, de gemeente en het zorgkantoor. Veel ouderen en hun naasten verdwalen hierin. Bij domeinoverstijgend samenwerken mag een zorgaanbieder doen wat nodig is. Uit welk domein de zorg komt, maakt niet uit. Speciaal opgeleide ‘arrangeurs’ regelen het snel en zonder wachttijden. Want dat is een ander probleem waar kwetsbare ouderen en hun naasten tegenaan lopen: het duurt vaak lang voordat de juiste zorg of ondersteuning er is.

Begin morgen

In de experimenten werd de bekostiging achteraf geregeld. Het ministerie van VWS werkte aan een wetswijziging van de Wlz om dat makkelijker te maken. Of deze wijziging doorgaat is onzeker. Nu het kabinet demissionair is, heeft de Tweede Kamer het wetvoorstel “controversieel” verklaard. Of en wanneer het weer wordt opgepakt, weten we niet. Maar dat betekent niet dat ook domeinoverstijgend samenwerken moet worden uitgesteld. Integendeel, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten zich gaan voorbereiden op de behoefte van kwetsbare, thuiswonende ouderen. Ons advies is dus om wel te beginnen. Liefst morgen al.

Zelf aan de slag

En daar kan de wegwijzer bij helpen. Want in de wegwijzer staan alle ervaringen en lessen uit de experimenten in Dongen, Ede en Hollandscheveld bij elkaar. Hier kunnen nieuwe samenwerkingspartners zelf mee aan de slag. Zo staan er belangrijke randvoorwaarden, tips en werkwijzen in.  Maar het is geen blauwdruk! Elke gemeente en elke regio is anders. Maar dankzij de wegwijzer hoeven samenwerkingspartners het wiel in ieder geval niet opnieuw uit te vinden.

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken

Bron: Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.